Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Girişimcilik MYO 255 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. İSMAİL HAKKI YEMENOĞLU
Course Lecturers Öğr.Gör. FATİH TANRISEVEN, Öğr.Gör. İSMAİL HAKKI YEMENOĞLU,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Dersin temel amacı, bir başka işetmede başkasının yanında çalışmak yerine öğrencileri zihinsel-duygusal olarak girişimciliğe hazırlamak ve girişimciliğe teşvik etmektir. Girişimcilik dersi bir iş fikrinin bulunmasından hayata geçirilmesine kadar tüm süreçleri irdeler. Girişim, girişimci, inovasyon, iş fikri, iş planı hazırlama, sosyal ağ oluşturma ve girişimcinin sosyal sorumluluğu, iş ahlakı gibi kavramların öğrenilmesini ve teorik çerçeveyle sektördeki uygulamalar arasında bir köprü kurarak yeniklikçi fikirlerin uygulanmasını sağlar.

Course Content

Bu derste girişimcilikle ilgili temel kavramlar, bir iş fikri bulabilme amacıyla yaratıcılık, yenilikçi düşünme, iş fikrinin hayata geçirilebilmesi için ise proje bazlı düşünme, planlama yapabilme, bir işi örgütleyebilme, bir iş kurmanın yasal çerçevesi hakkında teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Derste Girişimcilik Türleri, girişimcilik kültürü, Kadın Girişimcilik, İş ahlakı ve sosyal sorumluluk, Francfising, Yerel girişimcilik, Türkiyede girişimcilik ekosistemi, Girişimcilikte yeni yaklaşımlar, risk sermeyesi, Girişimciliğin finansmanı, Bir iş fikri bulmak ve test etmek, İş planı ve pazarlama planlarının oluşturulması ve hazırlanması, iş modelinin tasarımı, Proje bazlı iş fikri oluşturma ve proje döngüsü mantığında iş planı analizleri yapma, Proje yönetimi tanımı, proje yönetimi ve organizasyonu, Proje yönetiminde bütçeleme, kontrol ve raporlama, Proje risk yönetimi, Hazırlanan iş planlarının öğrenci tarafından sunulması gibi akademik konular ele alınmakta ve bu konuların tamamı pratik uygulamalarla desteklenmektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal ağların nasıl geliştirileceğini ve sosyal ağlardan nasıl faydalanılacağını anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
2 Bir işin nasıl örgütleneceğini ve yönetileceğini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
3 Yaratıcı düşünce ve yeni iş fikri arama konularında yetkinlik kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
4 Girişimcilik konusunun farklı yönleri ve boyutlarından haberdar olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
5 Yerel, ulusal ve uluslar arası pazar fırsatlarını görerek söz konusu pazarlara nasıl girileceğini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
6 Girişimcilik konusunun temel kavramlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
7 Girişimciliği destekleyen kurum ve kuruluşlardan ve bunların uygulamalarından haberdar olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
8 Girişimciliğin yasal boyutlarıyla ilgili bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
9 Girişimcilerin karşılaşacakları sorunlar karşısında bilinç kazanır ve bu sorunlara çözüm arama yollarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
10 Girişimsel Karar Verme Sürecini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
11 İş planını hazırlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
12
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Girişimcilikle ilgili temel kavramlar
2 Girişimcilik Süreci ve Girişimcilik Modelleri
3 Yerel, Ulusal Ve Uluslararası Yenilikçi Pazar Fırsatları
4 Bir İş Fikri Bulma: Yaratıcı Düşünce- İnovasyon
5 Bir İş Planı Hazırlama, Proje hazırlama
6 Organizasyon Tasarımı Ve İşin Yönetilmesi
7 Yeni İş Fikrinin Pazarlanması- Franchising-Zincir Girişimciliği
8 Finansal Projeksiyon Ve Planlama-Sermaye Ve Kaynak Yaratma- Teşvikler ve Danışmanlık
9 Girişimciliğin Yasal Çerçevesi: Fikri Haklar, Patent, Marka, Lisans
10 ARA SINAV
11 Geleceğin Girişimcilik Anlayışları Tekno-Girişimcilik Yeşil Girişimcilik
12 Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü
13 Sosyal Ağlar
14 Öğrenci Sunumları (İş Planı Sunumları)
Resources
Course Notes <p> [1] EBS&rsquo;ye Y&uuml;klenecek Ders Notları</p>
Course Resources

[2] ARIKAN, S. Girişimcilik, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2002.
[3] ÇELİK, A. ve AKGEMCİ, T. Girişimcilik Kültürü ve KOBİ´ler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 1998.
[4] TEKİN, M. Girişimcilik, Konya, 1999
[5] TOP, S. Girişimcilik Keşif Süreci, İstanbul: Beta Yayınları, 2006
[6] KUTANİŞ, R. Girişimci Kadınlar, Sakarya: Değişim Yayınları, 2006
[7] TURGUT, H. Parasal Zeka, İstanbul: Varlık Yayınları, 2006
[8] İyi´den Mükemmel Şirkete Kalıcı Başarıya Ulaşmanın Yolları
Jim Collins Boyner Yayınları, Nisan 2004
[9] Yönetim Ve Girişimcilik (Management And Entrepreneurism) (2002) Epsilon Yayınevi
[10] Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma (2001) Hayat Yayıncılık
Ebru Karpuzoğlu Yönetim Dizisi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 55
1. Final 45
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Proje / Tasarım 1 30 30
Final 1 16 16
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 4