Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nükleer Tip IAY 213 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYLA EREN ÖZDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Radyoizotop/Radyonüklid maddelerin Nükleer tıpta kullanımı, Nükleer tıbbın hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanımı ile Nükleer tıp uygulamalarının öğrenimi
Course Content Nükleer Tıbbın önemi, Radyasyon fiziği, Radyasyon doz birimleri, Radyasyon sayım cihazları, Radyoizotoplar-radyofarmostik maddeler, Radyasyonun Hücresel Düzeyde Etki Mekanizması, Radyasyon tehlikelerinden korunma yöntemleri, Radyonüklid Metodları ve Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri, Radyoloji ve Radyoloji Uygulamaları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Radyasyon tehlikelerinden korunma yöntemleri öğrenir Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Radyoloji ve Radyoloji Uygulamalarını öğrenir Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Radyasyon doz birimleri öğrenir Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Radyasyon sayım cihazlarını ve kullanımını öğrenir Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Radyasyonun biyolojik etkilerini öğrenir Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemlerini öğrenir Anlatım, Sınav , Ödev,
7 Radyasyon fiziğini öğrenir Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Radyoaktif kirlenmenin temizlenmesi öğrenir Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Radyonüklid Metodlarını öğrenir Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Nükleer Tıpa Giriş
2 Radyasyon fiziği
3 Radyasyon fiziği
4 Radyasyon doz birimleri
5 Radyasyon sayım cihazları
6 Radyoizotoplar-radyofarmostikler
7 Radyasyonun Hücresel Düzeyde Etki Mekanizması
8 Radyasyonun Hücresel Düzeyde Etki Mekanizması
9 Radyasyon tehlikelerinden korunma yöntemleri
10 Yıl içi sınavı
11 Radyonüklid Metodları
12 Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemleri
13 Radyoloji ve Uygulamaları
14 Radyoloji ve Uygulamaları
Resources
Course Notes [1] Prof. Dr. Adalet, I.;Prof. Dr. Mudun, A.; Prof. Dr. Ünal, S.;N.; Doç. Dr. Türkmen, C.; Nükleer Tıp Ders Kitabı; İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5041. ISBN No: 978-975-404-902-2. İstanbul , 2012<br>[2] Görpe ,Ali; Pratik Nükleer Tıp; İst. İTF , 1992<br>[3] Yeğin , M.Münip; Genel Nükleer Tıp; Erzurum : Atatürk Üniv., 1985
Course Resources [4] Dersin Hocasının Ders Notu
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 107
Total Workload / 25 (Hours) 4.28
dersAKTSKredisi 4