Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Etkili ve Güzel Konuşma OPT 205 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYLA EREN ÖZDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TURAN ÇAKIR, Öğr.Gör. ŞENAY KESİM,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Etkili ve güzel konuşma ile ilgili temel bilgi ve becerileri öğrenir.
Course Content Cümleler(söz akımı), Hecelerin birbirinden ayrılması alıştırmaları, Metin okuma çalışmaları, Metinde anlam ayrıklığı, Söz akımında dikkat edilecek noktalar, Anlatım, anlatıma hazırlık, Anlatım alıştırmaları, Üslup, üslup çeşitleri, Açıklık, Kuvvet, kuvvetin tanımı, kuvvetle ilgili alıştırmalar, İmge, imge ile ilgili alıştırmalar, İncelik, incelikle ilgili alıştırmalar, Duygunluk, duygunlukla ilgili alıştırmalar, Hareket ve taklit
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, anlatıma hazırlık aşamalarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Üslup, üslup çeşitleri ve Açıklık nedir? öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 İmge, imge ile ilgili alıştırmalar öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Metin okuma çalışmaları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Metinde anlam ayrıklığını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Hareket ve takliti öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Söz akımında dikkat edilecek noktaları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Kuvvet, kuvvetin tanımı, kuvvetle ilgili alıştırmalar öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 İncelik, incelikle ilgili alıştırmalar öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Cümleler(söz akımı) ve Hecelerin birbirinden ayrılması alıştırmaları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Anlatım alıştırmalarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Duygunluk, duygunlukla ilgili alıştırmalar öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Cümleler (söz akımı)
2 Hecelerin birbirinden ayrılması alıştırmaları
3 Metin okuma çalışmaları
4 Metinde anlam ayrıklığı
5 Söz akımında dikkat edilecek noktalar
6 Anlatım, anlatıma hazırlık
7 Anlatım alıştırmaları, Üslup, üslup çeşitleri
8 Açıklık
9 Kuvvet, kuvvetin tanımı, kuvvetle ilgili alıştırmalar
10 Yıl içi sınavı
11 İmge, imge ile ilgili alıştırmalar
12 İncelik, incelikle ilgili alıştırmalar
13 Duygunluk, duygunlukla ilgili alıştırmalar
14 Hareket ve taklit
Resources
Course Notes [1] Akbayır, Sıddık; Dil ve Diksiyon, Akçağ Yayınları, 2003, Ankara.
Course Resources [2] Apuhan, Recep; Şükrü; İnsan İlişkilerinde En Etkili Davranışlar, Timaş Yayınları, 2003, İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 107
Total Workload / 25 (Hours) 4.28
dersAKTSKredisi 4