Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medya Okuryazarliği YBP 205 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. YASEMİN YILDIZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğrencilerin kitle iletişim araçları ve bağlantılı terimlerle ilgili temel bilgi düzeyini elde etmelerini; bununla birlikte medyayı daha bilinçli şekilde takip edebilmelerini sağlayarak, bilinçli bir geleneksel ve sanal medya tüketicisi olabilme konusunda farkındalık oluşturabilmektir
Course Content Günümüz dünyasında iletişimin anlamı, temel kavramları, yeri ve önemine ilişkin genel bir giriş; Kitle iletişim araçları, Kitle iletişiminin temel özellikleri (tarihi, yapısı, kültürel ve ekonomik boyutları); Medya okuryazarlığı ve önemi, Dünyada ve Türkiye’de medya okuryazarlığı süreci,; Medya işlevleri, ekonomik boyutu; Televizyon, Türkiye’de televizyon yayıncılığı, Televizyon program türleri, TV program analizleri, uyarıcı simgeler; Aile, çocuk ve televizyon (TV izleme alışkanlıkları), Televizyonun olumsuz etkileri; Radyo, işlevleri, radyo program türleri ve analizleri; Periyodik yazılı ve basılı medya, işlevleri, gazete ve dergiyle ilgili temel kavramlar, Gazetede Haber ve fotoğrafın önemi; Medyada etik problemler ve mevzuat; Popüler kültür ve Kültür Endüstrisi; Bilgisayar, internet, sanal oyunlar, Sosyal medya; Teknoloji (TV, Bilgisayar, internet, oyun, sosyal medya) bağımlılığı , Ölçülü medya kullanımı
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilinçli bir medya tüketicisi olur, medyayı daha bilinçli şekilde takip eder. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Kitle iletişim araçları ve bağlantılı terimlerle ilgili temel bilgileri, geleneksel ve sanal medyanın temel özelliklerini öğrenir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Mesleğiyle ilgili olarak hizmet verdiği kişilerin de medya konusunda bilinçlenmelerini sağlar, medyanın zararlı etkilerinden korunmalarında rehberlik eder. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Günümüz dünyasında iletişimin anlamı, temel kavramları, yeri ve önemine ilişkin genel bir giriş;
2 Kitle iletişim araçları, Kitle iletişiminin temel özellikleri (tarihi, yapısı, kültürel ve ekonomik boyutları);
3 Medya okuryazarlığı ve önemi, Dünyada ve Türkiye’de medya okuryazarlığı süreci;
4 Medya işlevleri, ekonomik boyutu;
5 Televizyon, Türkiye’de televizyon yayıncılığı, Televizyon program türleri, TV program analizleri, uyarıcı simgeler;
6 Aile, çocuk ve televizyon (TV izleme alışkanlıkları), Televizyonun olumsuz etkileri;
7 Radyo, işlevleri, radyo program türleri ve analizleri;
8 Periyodik yazılı ve basılı medya, işlevleri, gazete ve dergiyle ilgili temel kavramlar, Gazetede Haber ve fotoğrafın önemi;
9 Medyada etik problemler ve mevzuat;
10 Yıl içi Sınavı
11 Popüler kültür ve Kültür Endüstrisi;
12 Bilgisayar, internet, sanal oyunlar, Sosyal medya;
13 Teknoloji (TV, Bilgisayar, internet, oyun, sosyal medya) bağımlılığı, Ölçülü medya kullanımı
14 Genel tekrar ve değerlendirme.
Resources
Course Notes [1] Şimşek, M.C. ve Türkoğlu N.; Medya okuryazarlığı, Parşömen Kitap ve Yayıncılık, 2013<br> [2] Şahin A.; Eleştirel Medya okuryazarlığı, Anı Yayınları, 2014
Course Resources [3] Adorno, T.; Kültür Endüstrisi- Kültür Yönetimi, İletişim Yayınları, 2011.
[4] Mutlu, E.; İletişim Sözlüğü, Ayraç Yayınları. Ankara
[5] Türkoğlu, N.; Kitle İletişimi ve Kültür. Naos Yayıncılık; 2004
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 106
Total Workload / 25 (Hours) 4.24
dersAKTSKredisi 4