Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Görme Optiği OPT 203 3 3 + 2 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT ATUM
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT ATUM,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencileri görme optiği, refraksiyon, mercekler, kontakt lensler ve optik cihazlar hakkında önlisans düzeyinde bilgilendirmektir.

Course Content

Optik Sistem Olarak Göz: Pupilla cevabı ve görmeye etkisi, görme keskinliği ve görme alanı, gözün rekraftik durumu, (uzak nokta, emetropi, ametropi), anizometropi, anizokonia ve unilateral afaki, akomodasyon, refraktif kusurlar (yaşla değişimleri, natürü, prevalansı).
Ametropi Korreksiyonu: Gözlük, kontak lens, intraoküler lens, cerrahi. Klinik Refraksiyon: Objektif refraksiyon (retinoskopi), subjektif refraksiyon teknikleri, sikloplejik ve nonsikloplejik refraksiyon, klinik akomodatif problemler (presbiyopi, akomodasyon fazlalığı ve yetmezliği, akomodatif konverjans/akomodasyon oranı, gözlük veya kontak lensle düzeltmenin akomodasyon ve konverjans üzerine etkileri), multifokal lensler (tipleri, Prentice kuralı ve bifokal dizayn), özel lensler, monoküler diplopi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Optik sistem olarak gözü bilir Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Gözün refraktif durumu bilir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Görme ile ilgili kusurları bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Optik ile ilgili genel bilgiler
2 İnsan gözünün optik sistemi
3 Işık reaksiyonu, renkli görme
4 Görme keskinliği ölçümü
5 Görme keskinliğini etkileyen faktörler
6 Emetropi – ametropi
7 Miyopi hipermetropi astigmatizma presbiyopi
8 Siklopleji
9 Refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde Objektif yöntemler
10 Arasınav
11 Miyopinin hipermetropinin astigmatizmanın gözlükle düzeltilmesi
12 Anizometropi
13 Prizmatik camların kullanımı
14 Az görenlere yardım
Resources
Course Notes
Course Resources

1- Miller D. Optics and refraction. In: Yanoff M, Duker JS. Ophthalmology. London: Mosby; 1999.
2- Azar DT, Strauss L. Principlesof applied clinical optics In: Albert D, Jacobiec F, eds. Principles and practice of Ophthalmology. Philadelphia: WB Saunders;1994.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 7 14
Ödev 1 6 6
Final 1 5 5
Total Workload 157
Total Workload / 25 (Hours) 6.28
dersAKTSKredisi 6