Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Göz Fizyolojisi OPT 104 2 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NİLGÜN ÖZKAN AKSOY
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NİLGÜN ÖZKAN AKSOY, EMİNE DOĞAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Göz fizyolojisinin genel kavramlarını öğrenir.
Course Content Orbita, Göz kapakları ve kapak bezleri,Gözyaşı sistemi, Konjunktiava,Bulbus okul, Kornca ve sklera,Korneaskleral limbus, Uvca (Koroidea, silier cisim iris vepupilla),Retina, Gözün boşlukları (ön kamara, arka, vitrecus boşluğu merz),Gözdışı kasları, (Oblik kaslar), Gözün sinirleri (ll,lll,lV,V,l ve Vll. Kafa çiftleri, Otanom Sinir Sistemi),örme yolları, Kornea, Gözyaşı,Humör akoz, Lens, Vitrecus,Ara sınavRetina, (genel metabolizma ve görme fotokimyası), Görme Mekanizmasi adaptasyonu,Işığa adaptasyon, Renkli görme, Retinanın nöral aktivitesi)Rinokular görme ve uzay persepsiyonu (Retinal korrespondans, Sensuriel tuzyon, Horoptal, Fizyolojik diplopi, Supresyon, Panum alanı, Stercopsis),Rinokular görme ve uzay persepsiyonu (Retinal korrespondans, Sensuriel tuzyon, Horoptal, Fizyolojik diplopi, Supresyon, Panum alanı, Stercopsis),Hayal oluş mekanizmaları, (Refraksiyon, Refraktif yüzeyler, Refraksiyon hatası, Akomodasyon),Esktraoküler mekanizmalar, (Dupsiyon, Varsiyon, Verjans).
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gözün ve ilgili yapıların anatomik ve fizyolojik işlevlerini tanıma Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Gözün anatomik yapısıyla görme süreci arasındaki ilişki açıklayabilme Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 Gözün ana bileşenleri, gözle ilgili yapılar tanıma Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Göz sinir sistemi ve bazı ana göz hastalıklarının sebeplerini ve belirtilerini açıklayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Renkleri görmenin mekanizmasını öğrenme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Görme sistemine giriş
2 Gözün yardımcı yapıları.
3 İç ve dış göz kaslarını öğrenme
4 Göz yuvarlağının yapısal ve işlevsel bileşenlerini öğrenme
5 Korneayı, göz akını, gözbebeğini ve damar tabakasını anlama.
6 Boşluları ve suyukları anlama.
7 Göz merceğini öğrenme
8 Uyumu anlama, Retinayı anlama
9 Göz yuvarlağının optik özelliklerini öğrenme.
10 Arasınav
11 Kırılmayla ilgili hataları anlama.
12 Görme sürecini öğrenme.
13 Görmenin sinir sistemini anlama.
14 Gözün sık rastlanan sıkıntılarını bilme, Genel olarak görsel algılamayı anlama.
Resources
Course Notes
Course Resources Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi Yazar Doç. Dr. Hikmet Başmak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 104
Total Workload / 25 (Hours) 4.16
dersAKTSKredisi 4