Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Hukuk ve Sağlik Mevzuati FZY 111 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ÖMER ÖZİŞLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Genel hukuk ve mevzuat sağlık alanındaki temel yasa ve yönetmelikler ile Türkiye’nin İdari yapısını, devamında ise sağlık sisteminde uygulanan mevzuatı öğrenmektir

Course Content

Hukuk Sistemleri;
Türk Hukuk Sistemi;
Hukukun Dalları ve Kaynakları;
Türk Yargı Sistemi;
Yargı Sistemi ve Dava Türleri;
Hukuki Olaylar, ilişkiler ve işlemler;
Kişilik Kavramı; Kişilerin Sınıflandırılması: Gerçek ve tüzel kişiler;
Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiili ehliyet; Hısımlık, İkametgah; Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar; Haklar ve Özel Hakların İncelenmesi;
Hakların Edinilmesi ve İyi niyet Kuralları: Hakların yitirilmesi, hakların korunması ve ispat yükü;
Mülkiyet Hakkı;
Afet Müdahalesinde ve yangınlardaki hukuki uygulamalar ve sorumluluklar;
Tedavi uygulayıcısının hukuki hakları ve sorumlulukları, ödevleri;
Yeni Türk Ceza kanunun ilgili maddeleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hukuk sistemini tanır Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Dersle ilgili temel tanım ve kavramları öğrenir Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Sağlık mevzuatını tanır Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Türk Yargı Sistemi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Yargı Sistemi ve Dava Türleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Hukuki Olaylar, ilişkiler ve işlemler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Kişilik Kavramı; Kişilerin Sınıflandırılması: Gerçek ve tüzel kişiler; Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Ara sınav Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiili ehliyet; Hısımlık, İkametgah; Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar; Haklar ve Özel Hakların İncelenmesi; Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Hakların Edinilmesi ve İyi niyet Kuralları: Hakların yitirilmesi, hakların korunması ve ispat yükü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Mülkiyet Hakkı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Afet Müdahalesinde ve yangınlardaki hukuki uygulamalar ve sorumluluklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Tedavi uygulayıcısının hukuki hakları ve sorumlulukları, ödevleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Yeni Türk Ceza kanunun ilgili maddeleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hukuk Sistemleri
2 Türk Hukuk Sistemi
3 Hukukun Dalları ve Kaynakları
4 Türk Yargı Sistemi
5 Yargı Sistemi ve Dava Türleri
6 Hukuki Olaylar, ilişkiler ve işlemler
7 Kişilik Kavramı; Kişilerin Sınıflandırılması: Gerçek ve tüzel kişiler;
8 Ara sınav
9 Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiili ehliyet; Hısımlık, İkametgah; Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar; Haklar ve Özel Hakların İncelenmesi;
10 Hakların Edinilmesi ve İyi niyet Kuralları: Hakların yitirilmesi, hakların korunması ve ispat yükü
11 Mülkiyet Hakkı
12 Afet Müdahalesinde ve yangınlardaki hukuki uygulamalar ve sorumluluklar
13 Tedavi uygulayıcısının hukuki hakları ve sorumlulukları, ödevleri
14 Yeni Türk Ceza kanunun ilgili maddeleri
Resources
Course Notes
Course Resources

Özmen, Remzi, Tıp ve Sağlık Mevzuatı, Seçkin Yyıncılık, İstanbul,2018

Ünan, Saim, Sigorta Hukuku, Oniki levha yayıncılı, İstanbul, 2017

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 6 6
Total Workload 81
Total Workload / 25 (Hours) 3.24
dersAKTSKredisi 3