Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kontakt Lens OPT 110 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT ATUM
Course Lecturers SEDAT ÖZMEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kontakt lens hakkında gerekli her bilginin öğrenciye aktarılması.
Course Content Bu ders kontakt lenslerin tiplerinden, materyallerinden, parametrelerinden ve tasarımlarından bahsedildikten sonra, özel durumlarla ilgili olanlar ele alınmıstır. Bu durumlar, Afakî (göz merceginin yoklugu), Presbiyopi ve pediatrik (bebeklik çagı ile ilgili) kontakt lensleri ve özel amaçlar için kullanılan prostetik kontakt lensleri içermektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kontak lensler hakkında bilgi sahibidirler Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kontakt lens; temel terminoloji
2 Yumusak kontakt lens materyalleri
3 Gaz geçirgen sert lens materyalleri
4 Yumusak kontakt lenslerin tasarımları
5 GAZ geçirgen SERT lenslerin TASARIMLARI
6 Renkli kontakt lensler
7 Prostetik kontakt lensler
8 Torik kontakt lenslerin tipleri ve tasarımları
9 Presbiyopi için olan lenslerim tipleri ve tasarımları
10 Arasınav
11 Afakinin tarifi, bununla ilgili lenslerin özellikleri ve tasarımları
12 Keratokonusun tanımı, verilen kontakt lenslerin özellikleri ve tasarımı
13 Ultraviyole blokajlı lenslerin özellikleri, avantajları
14 Kontakt lens bakım sistemleri
Resources
Course Notes
Course Resources Kontakt lens
Prof. Dr. Güzin iskeleli
İstanbul üniversitesi, cerrahpasa tıp fakültesi
Prof. Dr. Ayfer kanpolat
Ankara üniversitesi
Doç. Dr. Esin fırat
Ankara sb. Ulucanlar egitim hastanesi
Doç. Dr. İzzet can
Atatürk egitim ve arastırma hastanesi ıı. Göz klinigi
Doç. Dr. Ebru toker
Marmara üniversitesi
Doç. Dr. Tomris sengör
Fatih sultan mehmet egitim ve arastırma hastanesi
Uz. Dr. Banu cosar
Haydarpasa numune egitim ve arastırma hastanesi
Op. Dr. Hilmi or
Göz hastalıkları uzmanı
Uz. Dr. Canan gürdal
Atatürk egitim ve arastırma hastanesi ıı. Göz klinigi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 82
Total Workload / 25 (Hours) 3.28
dersAKTSKredisi 3