Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halk Sağliği FZY 116 2 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. EBRU MİHRİBAN GÜVEN
Course Lecturers Öğr.Gör. SEDA GÖGER, Öğr.Gör. EBRU MİHRİBAN GÜVEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlık kurumları için gerekli olan halk sağlığı bilgi ve becerisi ile donatılmış nitelikli insan gücü yetiştirilmesi
Course Content Sağlık kavramı ve temel sağlık hizmetleri, Türkiye de sağlık politikaları ve sağlık hizmetleri, Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma, Bağışıklama, İnsan - çevre ilişkisi ve çevre sağlığı, İş sağlığı ve meslek hastalıkları, Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri, Aile planlaması ve hizmetleri, Okul dönemi çocuk sağlığı ve hizmetleri, Ergen sağlığı ve hizmetleri, Yaşlı sağlığı ve hizmetleri, Ruh sağlığı ve hizmetleri, Tıbbi atık yönetimi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yaşlı sağlığı, yaşlılık dönemi hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sağlık çalışanı olarak tıbbi atık yönetimini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Okul dönemi çocuk sağlığı ve ergen sağlığı konusunda bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Toplum ruh sağlığı ve iyileştirilmesi hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Sağlık kavramının ne olduğu ve temel sağlık hizmetleri öğrenilir. Anlatım, Sınav ,
6 Bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Meslek hastalıklarını öğrenir ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Türkiye de sağlık politikaları ve sağlık hizmetleri öğrenilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Anne ve çocuk sağlığı hakkında bilgi sahibi olur, aile planlamasını ve önemini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Çevre sağlığının insan yaşamındaki yerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sağlık kavramı ve temel sağlık hizmetleri
2 Türkiye de sağlık politikaları ve sağlık hizmetleri
3 Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma
4 Bağışıklama
5 İnsan - çevre ilişkisi ve çevre sağlığı
6 İş sağlığı ve meslek hastalıkları
7 Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri
8 Aile planlaması ve hizmetleri
9 Okul dönemi çocuk sağlığı ve hizmetleri
10 Yıl içi Sınavı
11 Ergen sağlığı ve hizmetleri
12 Yaşlı sağlığı ve hizmetleri
13 Ruh sağlığı ve hizmetleri
14 Tıbbi atık yönetimi
Resources
Course Notes
Course Resources 1) Güler, Ç., Akın, L. (2006). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara; Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
2) Erciş B. (2009). Halk Sağlığı Hemşireliği. Ankara; Göktuğ Yayıncılık.
3) Dirican, R., Bilgel, N. Halk Sağlığı, 2.Basım, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1993.
4) Erci B (Ed). Halk Sağlığı Hemşireliği, Göktuğ Yayıncılık, Ankara, 2009.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 104
Total Workload / 25 (Hours) 4.16
dersAKTSKredisi 4