Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tibbi Terminoloji MYO 149 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ŞEYMA TRABZON
Course Lecturers Öğr.Gör. ŞEYMA TRABZON, Öğr.Gör. YILDIZ ECE,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Alanın gerektirdiği meslek dilini kullanmayı benimsetmek.

Course Content

Giriş, temel tanım ve kavramlar;
Terimlerde söyleyiş, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler;
Kökler, Önekler , Sonekler;
Çok kullanılan eş anlamlı terimler;
Terim çeşitleri;
Tanısal terimler;
Hareket sistemine ilişkin terimleri;
Kan terimleri, Kardiyovasküler sistemine ilişkin terimler;
Solunum sistemine ilişkin terimler;
Sindirim sistemine ilişkin terimler;
Ürogenital sistem, doğum ve kadın hastalıklarına ilişkin terimler;
Endokrin sistem terimleri,sinir sistemi ve psikiyatri terimleri;
Duyu organları terimleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hastalıklara ilişkin genel bilgileri ve hastalıkların sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimleri kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
3 Terimleri doğru olarak telaffuz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Kökler, önekler ve sonekleri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
5 Sistemlere ilişkin terimleri sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
6 Tıbbi terimleri meydana getiren öğeleri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
7 Giriş, temel tanım ve kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
8 Terimlerin kullanımı hakkında bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, temel tanım ve kavramlar (1) sf. 7-9
2 Terimlerde söyleyiş, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler (1) sf. 9-12
3 Kökler, Önekler , Sonekler (1) sf. 13-25
4 Çok kullanılan eş anlamlı terimler (2) sf. 40-45
5 Terim çeşitleri (1) sf. 46-51
6 Tanısal terimler (1) sf. 53-70
7 Hareket sistemine ilişkin terimleri (1) sf. 77-85
8 Kan terimleri, Kardiyovasküler sistemine ilişkin terimler (1) sf. 86-97
9 Solunum sistemine ilişkin terimler (1) sf. 99-103
10 yıl içi sınavı
11 Sindirim sistemine ilişkin terimler (1) sf. 105-114
12 Ürogenital sistem, doğum ve kadın hastalıklarına ilişkin terimler (1) sf. 114-125
13 Endokrin sistem terimleri,sinir sistemi ve psikiyatri terimleri (1) sf. 128-140
14 Duyu organları terimleri (1) sf. 141-147
Resources
Course Notes <p>[1] Hatipoğlu, H.G&uuml;l; Ekinci, Sebahat; Tıbbi Terminoloji, Hatipoğlu Yayınları, 2010, Ankara</p>
Course Resources

[1] Tıbbi Terminoloji; Nobel Yayınevi
[2] Çeşitli tıp sözlükleri ve anatomi atlasları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 4 4
Final 1 8 8
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3