Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fizik ve Geometrik Optik I OPT 108 2 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. İSMAİL HAKKI YEMENOĞLU
Course Lecturers MURAT TEPEÇINAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Işığın yapısını, değişik ortamlardaki davranışını ve özelliklerini öğrenmek
Course Content Işığın doğası ve dalga özelliği Elektromanyetik tayf Işık şiddeti ve aydınlanma Işığın değişik ortamlarda hareketi Yansıma kanunları Kırılma kanunları Işığın paralel yüzlü ortamlardan geçişi Tam yansıma Düzlem aynada görüntü oluşumu Çukur aynalarda görüntü oluşumu Tümsek aynalarda görüntü.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Düzlem yüzeylerde ve düzlem aynada görüntünün nasıl oluştuğunu öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Çeşitli optik araçların temel çalışma prensibini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Fizik ve geometrik optiğin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Fizik ve geometrik optiğin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Işığın doğası ve dalga özelliği 6 Geometrik Optikte Işın Yaklaşımı
2 Elektromanyetik tayf
3 Titreşen Elektrik ve Manyetik Alanlar
4 Elektromanyetik Dalgaların Taşıdığı Enerji
5 Tanecik Modeli ve Foton
6 Geometrik Optikte Işın Yaklaşımı
7 Işığın Tam Yansıması, Işığın Kırılması
8 Beyaz Işığın Renklere Ayrılması ve Prizmalar
9 Düzgün Yansıma ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumu
10 Ara sınav
11 Çukur Aynalar
12 Çukur Aynalar
13 Tümsek Aynalar
14 Tümsek Aynalar
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Korkmaz, Ş (2005), Fizik Fizik Optik Geometrik Optik. Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul.
2- Geomtrik Optik, İhsan ÇAHA, Sertan Yayınları
3- Young, H. D., Freedman R. A. (2010) Üniversite Fiziği. Pearson Education Yayıncılık, İstanbul
4- R. A. Serway and R. J. Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik-I,Saunders College Publishing,2000(5.baskı)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4