Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fizik OPT 101 1 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. İSMAİL HAKKI YEMENOĞLU
Course Lecturers MURAT TEPEÇINAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Fiziğin temel konularından mekanik hakkında bilgiler aktarmaktır.
Course Content Fiziksel büyüklükler, standartlar ve birimler, vektörler ve skaler büyüklükler, newton kanunları, hareket kanunları, bir ve iki boyutta hareket, atışlar, iş-kinetik enerji, potansiyel enerji, enerji korunumu, itme momentum ve çarpışmalar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Optisyenlik programı eğitiminde gerekli görülen temel fizik kavramlarını öğrenme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Fiziğin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Fiziğin günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Fizik konularında düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ölçme ve boyut analizi, birimler
2 Vektörler ve vektörel analizler
3 Bir boyutta hareket
4 Yol, hız, ivme ve hareket denklemleri
5 İki boyutta hareket
6 Eğik atış, dairesel hareket, (klasik)bağıl hareket
7 Hareket kanunları: newton kanunları, kütle, kütle çekimi,ağırlık.
8 Sürtünmeli ve sürtünmesiz hareketler.
9 Dairesel hareket: düzgün ve düzgün olmayan daireselhareket, ivmeli referans sistemlerinde hareket
10 Arasınav
11 İş ve kinetik enerji: sabit kuvvetin yaptığı iş
12 Kinetik enerji; iş-kinetik enerjiteoremi; güç; yüksek hızlarda kinetik enerji
13 Enerji korunumu ve iş enerji teoremi
14 Çarpışmalar
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Serway R.A., Beichner J., Jewett J.W. 2000; Fen ve Mühendisler için Fizik, Palme Yayınevi, Ankara. 2. Bueche, J.F., Jerde, D.A., 2003; Fizik İlkeleri, Palme Yayınevi, Ankara.
2- Richards, Sears, Wehr, Zemansky, ( Çev: Domaniç, F., TACER, L., MURAT, Y., Modern Üniversite Fiziği, C.I,Çağlayan Kitabevi,İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Alanına ilişkin terimleri açıklar. X
2 Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını , bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
3 Optisyenlik Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahiptir. X
4 Optisyenlik Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme yetisine sahiptir. X
5 Birey ve halk sağlığı ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir. X
6 Optisyenlik Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. X
7 İşyeri ve mağaza yönetimi için gerekli bilgi, tecrübe ve nezaket kurallarına sahiptir. X
8 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. X
9 İnsan vücudunun göz anatomisine hakim olabilmelidir. X
10 Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. X
11 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir. X
12 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır. X
13 Gelişen teknolojiye ve ürünleri yakından takip ederek kendisinin ihtiyaç duyduğu yeni olanaklara ulaşmada hevesli olmalıdır. X
14 Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilmelidir. X
15 Temel optik aletler ve cihazları kusursuz bir biçimde kullanarak, gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilmelidir. X
16 Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilmelidir. X
17 Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilmelidir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 97
Total Workload / 25 (Hours) 3.88
dersAKTSKredisi 4