Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Acil Hasta Bakimi Iii İAY 205 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. ŞEYMA TRABZON
Course Lecturers Öğr.Gör. ŞEYMA TRABZON,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Hastane öncesi acil hizmetlerinin profesyonelce verilip ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek teknik ve uygulamaların öğrenimi. Öğrencilerin, yapılan düzenlemelere uygun aşağıda belirtilen yeterliliklere sahip olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Course Content

Ders içeriği öğrencilerin acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları konularında tecrübe edinmeleri, meslekleri ile ilgili olarak beden ve vücut gelişimi, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlık sistemini tanır. İş organizasyonu yapabilir. Liderlik yapabilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Hasta veya yaralıyı değerlendirebilir. Yaşam desteği sağlayabilir. Acil hastalıklarda acil bakım uygulayabilir. Travmalarda ve çevresel acillerde, afetler de acil bakım uygulayabilir. Anlatım, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Hasta veya yaralıya tedavisini uygulayabilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir, naklini sağlayabilir. İnsan vücudunu yapısal ve fonksiyonel olarak değerlendirebilir. Yangınla mücadele edebilir. Suda kurtarma yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel yaşam desteği Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulama, Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapma.
2 Temel yaşam desteği İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulama, Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapma.
3 Acil öncesi ilaç uygulamaları.
4 Jinekolojik hastalıklar ve acilleri.
5 Hamilelik, Doğum süreci ve acilleri, Riskli gebelikler.
6 Yenidoğan değerlendirilmesi, çocuk istismarının acil değerlendirilmesi, Ani bebek ölümleri.
7 Pratikte uygulama
8 Pediatrik acillerde hastane öncesi acil bakım
9 Yenidoğan nakli, yenidoğan ve çocukta konvülsiyon
10 Yıl içi Sınavı
11 Gastro intestinal sistem acilleri ve karın ağrılı hastada hastane öncesi yaklaşım
12 Şokta hastane öncesi yaklaşım
13 Hematolojik hastalıklarda acil yaklaşım
14 Adli vakalar ve hastane öncesi yaklaşım
Resources
Course Notes <p>[1] &Ouml;zden Mehmet ;İlkyardım ve acil bakım ,Ayrıntı yayınevi,2014 Ankara<br /> (2) Acil hekimliği sertifika programı Temel eğitim kitabı Sağlık bakanlığı yayın no:692 2009</p>
Course Resources

[3] Tanyer Şengül;Cerrahi hastalıklar ,Sistem yanın evi, 2001
[4] Komisyon;İlkyardım ve sağlık bilgisi,Yargı yayınevi sayı 1 ,2013 İstanbul
(5) Op.Dr. Celalettin Kocatürk;Kurtaran sağlık ve eğitim hizmetleri sayı 1 2005, Ankara

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. X
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. X
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. X
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak. X
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak. X
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. X
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. X
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak. X
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak. X
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak. X
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak. X
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 7 7
Final 1 10 10
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 4