Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II İAY 106 2 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. YAKUP YİĞİT
Course Lecturers Öğr.Gör. YAKUP YİĞİT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Fiziksel uygunluğuna yönelik, fizyolojik parametrelere göre uygulamaların yapılmasını sağlamak ve geliştirmek, Hasta yaralı taşımalarında fiziksel yeterliği kazandırmak, Vücut mekaniğini doğru kullanmak ve Kondisyon çalışmalarıyla kas gücünü, koordinasyonu artırmak, Öğrencilerin teorik ve uygulamalarla kazandıkları özelliklerinin seviyelerini geliştirmeyi amaçlanmaktadır.
Course Content Antrenmanın temel kavramları, Antrenmanın organizmaya etkisi, Antrenmanın kaslar üzerine etkisi, Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisi, Yüklenmenin ölçütleri, Antrenman çeşitleri,
Aerobik antrenman ve esneklik çalışmaları, Kondisyon, Koordinasyon yeteneklerin teori ve uygulaması, Antrenmanın fizyolojik temelleri ve temel kurallarıyla, Kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik, çeviklik ve hız, enerji sistemleri, egzersiz ve aerobik sistem bu özelliklerini geliştirmek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Fiziksel Uygunluk ile Fiziksel Aktivitenin Arasındaki İlişkiyi Anlar ve Önemin Bilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Sinir, Kas ve Eklem Koordinasyonunu Geliştirir ve Kas Gruplarını Dengeli Etkin Kullanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Antrenman Çeşitlerini Öğrenir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Kas Gücünü, Dayanıklılığı ve Koordinasyonu Artırır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Sinir, Kas ve Eklem Koordinasyonunu Geliştirir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Kardiyovasküler Dayanıklılığını Arttırır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Kondisyon Çalışmalarıyla Esnekliği, Hızı ve Çevikliği Artırır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Hasta Yaralı Taşıma Sırasında Vücut Mekaniğini Doğru Kullanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2 Antrenman temel kavramları, Antrenmanın temel amaç ve görevleri
3 Kardiyovasküler Kuvvet Devamlılık Çalışmaları
4 Kas kuvveti ve dayanıklılığı
5 Antrenmanda Yüklenme ve Dinlenme İlişkisi
6 Antrenman Çeşitleri
7 Dayanıklılık Çalışması, Yavaş Devamlı Koşular
8 Dayanıklılık Çalışması, Solunum Sisteminin Dayanıklılık Çalışması ( Ektensif İnterval Koşular)
9 Kuvvet Gelişimi, Egzersiz planı yapmak ( Kaslar )
10 Yıl içi Sınavı
11 Genel Kuvvet Gelişimi, Vücut ağırlığı ile egzersizler
12 Kuvvet Çeşitleri ve Geliştirme Yöntemleri, Eşli egzersizler
13 Kuvvet Çeşitleri ve Geliştirme Yöntemleri, Sedye üzerinde hasta/kazazede yatar pozisyonda taşıma çalışmaları yapmak
14 Alan Uygulaması, Genel Kuvvet Çalışmaları
Resources
Course Notes [1]Muratlı, S., Kalyoncu, O. ve Şahin, G; Antrenman ve Müsabaka, Atölye Ofset, 3. Baskı, 2011. İstanbul
Course Resources [2] Urartu, Ü; Voleybol Teknik – Taktik – Kondisyon, İnkılap Kitapevi, 3. Baskı, 2006, Ankara
[3]Özer, K; Fiziksel Uygunluk, Nobel Yayın Dağıtım, 2001, Ankara.
[4]Zorba, E; Herkes İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk. GSGM Yayınları, 1999, Ankara.
[5] İşler, H; Beden Eğitimi ve Spor Bilgileri El Kitabı, Ofset Matbaa, 1. Baskı, 2001, Ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. X
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak.
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak.
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak. X
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak.
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak.
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak.
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 5