Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Acil Yardim Kurtarma Çalişmalari II İAY 102 2 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. ŞEYMA TRABZON
Course Lecturers SEDAT ERCİYES,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Acil hastaya yaklaşımın öğrenmesi

Course Content

Yumuşak doku zedelenmesi, diyabet ve komplikasyonları, İlaç uygulamaları, Bulaşıcı hastalıklar ve korunma ilkeleri, Kulak acilleri, Baş, boyum ve yüz acilleri, Alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bozukluklar, psikiyatrik aciller, nörolojik aciller

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Diyabet ve komplikasyonlarının, bulaşıcı hastalıkları ve korumalarının öğrenir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Kulak baş boyun ve boğan acillerinin öğrenir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Alkol, sigara ve madde bağımlılığını öğrenir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İleri yaşam desteği; yetişkin çocuk, bebek Konu ile ilgili kaynakları okumak.
2 Diyabet ve komplikasyonları ve acil yaklaşım Konu ile ilgili kaynakları okumak.
3 İlaç uygulaması (KKM onaylı ve onaysız ilaçlar ve kullanım alanları) Konu ile ilgili kaynakları okumak.
4 Pratik Konu ile ilgili kaynakları okumak.
5 Bulaşıcı hastalıklar, tanı tedavi ve koruma, acil yaklaşım ve taşıma prensipleri Konu ile ilgili kaynakları okumak.
6 Kulak, burun, boğan ve yüz acillerinde acil yaklaşım Konu ile ilgili kaynakları okumak.
7 Psikiyatrik acillerde acil yaklaşım Konu ile ilgili kaynakları okumak.
8 Nörolojik acilller Konu ile ilgili kaynakları okumak.
9 Hasta taşıma pratiği
10 Yıl içi Sınavı
11 Ateller
12 Madde bağımlılığı, tanısı, tedavisi, koruma ve bilinçlendirme Konu ile ilgili kaynakları okumak.
13 Yumuşak doku zedelenmesi, açık yara ve yara bakımı
14 Kardiyolojik ve solumun aciller tekrarı
Resources
Course Notes <p>[1] Avrupa Res&uuml;sitasyon Konseyi TYD Rehberi<br /> [2] TheEuropeanResuscitationCouncilGuidelinesforResuscitation<br /> [3] AHA CRP-ECC Kılavuzu<br /> [4] Nancy Caroline&acute;sEmergencyCare in the Streets - USA Version<br /> [5] EmergencyCare - A TextbookforParamedics, 2nd Ed</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. X
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. X
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. X
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak. X
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak. X
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. X
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. X
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak. X
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak. X
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak. X
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak. X
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 97
Total Workload / 25 (Hours) 3.88
dersAKTSKredisi 4