Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Acil Yardim Kurtarma Çalişmalari I IAY 101 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. ŞEYMA TRABZON
Course Lecturers FATİH GÜNEYSU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Acil hastaya yaklaşımın öğrenilmesi.

Course Content

Oryantasyon, Afet ve çeşitleri, Olay yeri güvenliği Acil ekipmanlar, Ekipman kontrolü, Modern acilaraçları ve ekipmanları, Acilde kullanılan kısaltmalar, Aspirasyon, Oksijen tedavisi, Oksijen tedavisinde kullanılan araçlar, Kanama kontrolü, yumuşak doku yaralanmaları,İleri hava yolu yöntemi; entibasyon, Solunum değerlendirilmesi,Kardiyovasküler değerlendirme, Sıvı elektrolit dengesi, Asit-baz dengesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Acil ekipmanlarını öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Ekipman kullanımı öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Oryantasyonu öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Olay yeri güvenliği öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Ekip çalışması öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Ekg öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Hava yolu açıklığı öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Asit baz dengesi öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Sıvı desteği öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Afet ve çeşitleri, afetzede. Konu ile ilgili kaynakları okumak.
2 Afetten koruma ve afetlerde ilk yardım. Konu ile ilgili kaynakları okumak.
3 Olay yeri güvenliği. Konu ile ilgili kaynakları okumak.
4 Enkazdan çıkartma. Konu ile ilgili kaynakları okumak.
5 Hasta kurtarma, hasta taşıma ve hasta taşıma çeşitleri. Konu ile ilgili kaynakları okumak.
6 Acil ekipmanı.
7 Sıvı elektrolit dengesi. Konu ile ilgili kaynakları okumak.
8 Pratik. Konu ile ilgili kaynakları okumak.
9 Kırıklar ve çıkıklara acil yaklaşım.
10 Yıl içi Sınavı
11 Omurga kırığı olan hastaya acil yardım.
12 Pratik uygulama ortopedi. Konu ile ilgili kaynakları okumak.
13 İnhaler, madde zehirlenmesi.
14 Suda boğulmalar, donmalar.
Resources
Course Notes <p>[1] Avrupa Res&uuml;sitasyon Konseyi TYD Rehberi<br /> [2] TheEuropeanResuscitationCouncilGuidelinesforResuscitation<br /> [3] AHA CRP-ECC Kılavuzu<br /> [4] Nancy Caroline&acute;sEmergencyCare in the Streets - USA Version<br /> [5] EmergencyCare - A TextbookforParamedics, 2nd Ed</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. X
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. X
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. X
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak. X
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak. X
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. X
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. X
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak. X
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak. X
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak. X
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak. X
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3