Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi ENF 101 1 2 + 1 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. NUMAN ÇELEBİ
Course Lecturers Öğr.Gör. FATİH ALBAYRAK, Öğr.Gör. ESRİN PALAS BOZKURT, Dr.Öğr.Üyesi HAKKI BAĞCI,
Course Assistants

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yılmaz, Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim Cebeci, Yrd.Doç.Dr. Fatih Çallı, Yrd.Doç.Dr. Zekeriya Parlak, Yrd.Doç.Dr. İhsan Hakan Selvi, Öğr.Gör. Nevzat Taşbaşı, Arş.Gör. Tuğrul Taşcı, Arş. Gör. Ömer Faruk Seymen

Course Category
Course Objective

Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisleri hakkında bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint) temel seviyede kullanım becerilerini vermektir.

Course Content

Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint kullanımı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilgisayar sistemine ait temel kavramları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
2 Windows İşletim sistemini kullanabilir ve ayarlarında değişiklik yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
3 İnternet hizmetini tanır, interneti kullanarak araştırma yapabilir, yaygın internet servislerini kullanabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 MS Powerpoint programında sunu dosyası oluşturabilir, slayt ekleyebilir, silebilir. Slayt düzenini seçebilir, slaytlara metin, tablo, grafik, resim ve küçük resimler ekleyebilir. Slayt geçişi yapabilir ve animasyon uygulayabilir. Belgeyi yazdırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
5 MS Word programında belge oluşturabilir, kaydedebilir. Sayfa ayarlamalarını yapıp bu sayfaya metin girişi yapabilir, değiştirebilir. Metin biçimlendirmeleri yapabilir, Tablo, Resim ve Grafikler ekleyebilir, düzenleyebilir. Belgeyi yazdırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
6 MS Excel uygulamasını kullanarak çalışma kitabı oluşturabilir, hücrelere veri girişi yapabilir, formül ekleyebilir, verilerin grafiklerini oluşturabilir ve program ve çalışma kitaplarının özelliklerini değiştirebilir ve belgeyi yazdırabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel Kavramlar
2 İşletim Sistemi ve Dosya Yönetimi
3 İşletim Sistemi ve Dosya Yönetimi
4 Google Mail ve Google Takvim, Google Doküman Servisi (Docs) ve Google Günlük (Blog)
5 MS POWERPOINT - Temel Ayarlar, Sunum Oluşturma, Metin, Görüntüler ve Tablo
6 MS POWERPOINT - Grafik ve Çizim Nesneleri, Ekran Gösterisi Efektleri, Slayt Gösterisi ve Çıktı Hazırlama
7 MS WORD - Kelime İşlemciye İlk Adımlar ve Temel İşlemler
8 MS WORD - Biçimlendirme (Metin, Paragraf, Belge)
9 Yıliçi Sınavı
10 MS WORD - Nesneler (Tablo, Resim. Görüntü, Grafik) ve Yazdırma
11 MS WORD - Nesneler (Tablo, Resim. Görüntü, Grafik) ve Yazdırma
12 MS EXCEL - Giriş, Hücreler ve Çalışma Sayfaları
13 MS EXCEL - Biçimlendirme, Formüller ve İşlevler
14 MS EXCEL - Grafikler, Sayfa Yapısı ve Çıktıların Hazırlanması
Resources
Course Notes <p>http://www.sabis.sakarya.edu.tr, Sakarya &Uuml;niversitesi Ortak Bilgisayar Dersleri Koordinat&ouml;rl&uuml;k Ders Notları</p>
Course Resources

Microsoft Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak.
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak.
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak.
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak.
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak.
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak.
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak.
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
3. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 95
Total Workload / 25 (Hours) 3.8
dersAKTSKredisi 3