Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hava ve Uzay Hukuku HUK 373 5 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEZERCAN BEKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Ar. Gör. Alper Işık

Course Category
Course Objective

Milletlerarası kamu hukuku alanında devletin hava ve uzay alanı üzerindeki egemenlik yetkisinin ayrıntılı incelenmesi amacıyla bu ders verilmektedir.

Course Content

Hava Hukuku: Devletin hava alanının belirlenmesi, hava alanı üzerindeki egemenlik yetkileri.

Uzay Hukuku: Uzay alanının belirlenmesi, uzay alanının hukuki niteliği, insanlığın ortak mirası. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uzayın hukuki niteliği kapsamında insanlığın ortak mirası kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Devletlerin hava sahası üzerindeki faaliyetlerinin sınırını çizer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Intelsat, Eurosat, Arabsat gibi uluslararası telekomünikasyon kuruluşlarının yapısını inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Uzay araçlarının vermiş oldukları zararın tazmini ve astronotların iadesi hükümlerini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Uzay madenciliği ve bu madenciliğe ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeleri anlatır. Bu düzenlemeler karşısında uluslararası hukukun parçalanmasına değinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Frekans Bandlarının ve Jeostasyoner Uydu Yörüngesinin Kullanımı anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Uydular Aracılığı ile Teledeteksiyon anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Havacılık ve uzay faaliyetlerini genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Hava ve uzay hukukunun temel kaynaklarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Hava ve uzay hukukuna ilişkin güncel meseleleri tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Uzay çöplüğü meselesini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Hava ve uzayın silahlı çatışmalarda kullanılması kurallarını inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Devletlerin egemenlikleri altında bulunan hava sahası ve dış uzayın sınırının belirlenmesini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Hava ve uzay araçlarının tescili usulünü anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 Dış uzay uyuşmazlıklarında çözüm yollarını anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Havacılık ve uzay faaliyetleri Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
2 Hava ve uzay hukukunun temel kaynakları Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
3 Devletlerin egemenlikleri altında bulunan hava sahası ve dış uzayın sınırının belirlenmesi Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
4 Uzayın hukuki niteliği kapsamında insanlığın ortak mirası kavramı Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
5 Hava ve uzay araçlarının tescili usulü Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
6 Uzay araçlarının vermiş oldukları zararın tazmini ve astronotların iadesi hükümleri Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
7 Uzay madenciliği ve bu madenciliğe ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeleri Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
8 Frekans Bandlarının ve Jeostasyoner Uydu Yörüngesinin Kullanımı Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
9 Vize Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
10 Uydular aracılığı ile Teledeteksiyon Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
11 Intelsat, Eurosat, Arabsat gibi uluslararası telekomünikasyon kuruluşları Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
12 Uzay çöplüğü meselesi Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
13 Dış uzay uyuşmazlıklarında çözüm yolları Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
14 Hava ve uzayın silahlı çatışmalarda kullanılması Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
Resources
Course Notes <p> H&uuml;seyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 12. Bası, Turhan Kitabevi, 2013, Ankara.</p>
Course Resources

Seha L. Meray, Uzay ve Milletlerarası Hukuk, SBF Yayınları, Ankara 1964.

Tunay Köksal, Uluslararası Sivil Havacılık Hukuku, Adalet Yayınları, Ankara 2018.

Tronchetti, Fabio: Fundamentals of Space Law and Policy, Springer Briefs in Space Development, London 2013.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 57
Total Workload / 25 (Hours) 2.28
dersAKTSKredisi 2