Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Milletlerarasi Usul Hukuku ve Yabancilar Hukuku HUK 410 8 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DENİZ DEFNE KIRLI AYDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DENİZ DEFNE KIRLI AYDEMİR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Dersin amacı, yabancılık unsuru içeren hukuki olay ve uyuşmazlıklara ilişkin olarak, milletlerarası usul hukukunun konusuna giren yetki, tebligat, teminat gibi yargılama hukuku karakterli meselelerle ilgili, uluslararası antlaşmaların da getirmiş olduğu düzenlemelerin dikkate alınması suretiyle aydınlatılmasıdır.   

Yabancılar hukuku bölümünde ise, yabancı kavramı, yabancıların Türkiye'ye giriş ve çıkış koşulları, yabancıların Türkiye'de ikamet etme koşul ve hakları başta olmak üzere, çalışma, eğitim, taşınmaz edinme vs...gibi sahip oldukları haklar ile ilgili genel bilgilerin verilmesidir.  

Course Content

Milletlerarası usul hukuku bölümünde, milletlearası yetki, yetki antlaşması, yabancı  mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, tahkim, hakem kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, milletlerarası tahki kanunu, yargı bağışıklığı ile milletlerarası usul hukuku kapsamında mahkemelerin yargılama yetkisi kapsamındaki; uluslararası tebligat, teminat, deliller, ihtiyati tedbirler gibi konulara değinilmektedir. Yabancılar hukuku kısmında ise, Uluslararsı Koruma Kanunu ve yabancılar hukukuna ilişkin olarak Türkiye'nin taraf olduğu antlaşmalar, yabancıların ikameti, Uluslararası İşgücü Kanunu, yabancıların taşınmaz edinimi bağlamında Tapu Kanunu'nun ilgili maddeleri ve yabancıların sahip oldukları çeşitli haklar ile ilgili farklı kanunlarda düzenleme konusu yapılmış olan konular, dersin içeriği kapsamda değinilecek olan konulardır.   

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>Derse ilişkin not y&uuml;klenmemektedir. B&uuml;t&uuml;n &ouml;ğrencilerimize, belirlenen&nbsp;kitaplardan &ccedil;alışmaları ve derste anlattıklarımızı dikkate almaları tavsiye edilektedir.&nbsp;&nbsp;</p>
Course Resources

Cemal Şanlı-Milletlerarası Özel Hukuk

Ergin Nomer-Devletler Hususi Hukuku

Aysel Çelikel-Bahadır Erdem- Milletlerarası Özel Hukuk

Week Documents Description size
0 BAHAR 2020 SAKARYA HUKUK- ÇÖZÜMLÜ TAHKİM PRATİĞİ-9 0.04 MB
0 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kısa Bilgi Notu ve Şemalar-1 0.05 MB
0 2020 BAHAR SAKARYA TAHKİM-MTK PRATİK-10 0.02 MB
0 MÖHUK-Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi Kısa Bilgi Notu ve Şema-2 0.03 MB
0 YABANCILAR HUKUKU KISA ŞEMATİK BİLGİ-3 0.07 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 4