Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Hukuku HUK 474 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA ÜNLÜTEPE
Course Lecturers
Course Assistants Ar. Gör. Ramazan Yücel
Course Category
Course Objective Sağlık hizmetleri alanında kurulan hukuki ilişkilerin hükümlerini ve sonuçlarını açıklamaktır.
Course Content Sağlık Hukukunun Gerekliliği ve Ortaya Çıkması, Sağlık Hukukunun Kaynakları, Sağlık Hukukunun Temel İlkeleri, Hasta Hakları, Hasta Hekim İlişkisi, Sağlık İşletmeleri ve Personelin Sorumlulukları, Hekim İle Hasta Arasındaki Hukuki İlişki, Hekimin Yükümlülükleri, Hekimin Kusurlu (Hukuka Aykırı) Davranması, Devletin Sağlık Hizmetleri Nedeniyle Sorumluluğu, Serbest Hekimlerin Sorumlulukları, Sağlık Yöneticilerinin Statü ve Sorumlulukları, Hemşirelerin Görev ve Sorumlulukları, Sağlıkla İlgili Suçlar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlık hukukunun gerekliliğini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Serbest hekimlerin sorumluluklarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Sağlık hukukunun kaynaklarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Sağlık hukukunun ortaya çıkması meselesini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Sağlık yöneticilerinin statüsünü ve sorumluluklarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Hekimin yükümlülüklerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Hasta ile hekim arasındaki ilişkiyi analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Sağlık işletmelerinin ve personelinin sorumluluklarını inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
9 Hekimin kusurlu davranması ve sonuçlarını inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
10 Hasta hakları hakkında bilgileri sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
11 Hekim ile hasta arasındaki hukuki ilişkiyi açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
12 Sağlıkla ilgili suçları ve cezaları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
13 Sağlık hukukunun temel ilkelerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
14 Devletin sağlık hizmetleri nedeniyle sorumluluğunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sağlık Hukukunun Gerekliliği ve Ortaya Çıkması Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
2 Sağlık Hukukunun Kaynakları Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
3 Sağlık Hukukunun Temel İlkeleri Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
4 Hasta Hakları Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
5 Hasta Hekim İlişkisi Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
6 Sağlık İşletmeleri ve Personelin Sorumlulukları Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
7 Hekim İle Hasta Arasındaki Hukuki İlişki Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
8 Hekimin Yükümlülükleri Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
9 Ara Sınav Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
10 Hekimin Kusurlu (Hukuka Aykırı) Davranması Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
11 Devletin Sağlık Hizmetleri Nedeniyle Sorumluluğu Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
12 Serbest Hekimlerin Sorumlulukları Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
13 Sağlık Yöneticilerinin Statü ve Sorumlulukları Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
14 Sağlıkla İlgili Suçlar ve Cezalar Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
Resources
Course Notes
Course Resources Prof. Dr. Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, Ankara, 2012.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 57
Total Workload / 25 (Hours) 2.28
dersAKTSKredisi 5