Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Anayasa Hukuku HUK 108 2 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SERDAR KORUCU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SERDAR KORUCU,
Course Assistants

Arş. Gör. Mehmet AKGÜL

Arş. Gör. Oğuzcan KUTKAN

Arş. Gör. Doğukan SEVER

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı Osmanlı-Türk anayasal gelişmelerini tarihten günümüze bir bakış açısıyla öğretmektir. Tarihsel gelişmelerin ışığında günümüzde yürürlükte olan anayasanın genel ilkeleri ile temel kurumları hakkında bilgi vermektir.

Course Content

Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1876 Kânûn-i Esâsî ve 1909 Değişiklikleri, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı-Türk Modernleşmesinin Anayasal Boyutunu Kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Tanzimat Fermanı'nın Getirdiği Yenilikleri Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 1876 Anayasasının Hazırlanışını ve Temel Niteliklerini ve 1909 Değişikliklerini Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Islahat Fermanı'nın Getirdiği Yenilikleri Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Sened-i İttifak'ın Hazırlanışını ve Önemini Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 1982 Anayasasında Cumhuriyetin Temel Niteliklerini Listeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlük Rejimini Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 1961 Anayasasının Hazırlanışını ve Temel Niteliklerini Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 1982 Anayasasının Hazırlanışını ve Geçirdiği Değişiklikleri Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 1924 Anayasasının Hazırlanışını ve Temel Niteliklerini Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 !982 Anayasasında Yargı Organının Özelliklerini Listeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 1921 Anayasasının Hazırlanışını ve Temel Niteliklerini Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 1982 Anayasasında Yürütme Organının Özelliklerini Listeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 1982 Anayasasında Yasama Organının Özelliklerini Listeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 1808 den başlayarak 1876 Kânûn-i Esâsî´ye Kadarki Anayasal Gelişmeler GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018, s. 9-13
2 1876 Kânûn-i Esâsî´nin Genel İlkeleri, Temel Organlar ve Kurumlar GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018, s. 14-22.
3 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu´nda Genel İlkeler, Temel Organlar ve Kurumlar GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018, s. 23-34.
4 1961 Anayasası´nın Genel İlkeleri, Temel Organlar ve Kurumlar GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018, s. 35-41.
5 1982 Anayasası´nın Yapılması ve Genel İlkeler GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018, p. 42-108.
6 1982 Anayasası´nda Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi I GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018, s. 109-159.
7 1982 Anayasası´nda Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi II GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018, s. 109-159.
8 1982 Anayasası Düzeninde Siyasi Partiler Hukuku GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018, s. 160-170.
9 Ara Sınav
10 1982 Anayasası´nda Yasama Organı GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018, s. 171-285.
11 1982 Anayasası´nda Yürütme Organı GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018, s. 286-405.
12 1982 Anayasası´nda Yargı Organı GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018, s. 406-425.
13 Türkiye Anayasa Mahkemesi ve Türkiye Anayasa Yargısı Düzeni GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018, s. 426-465.
14 1982 Anayasası´na Göre Anayasanın Yapılması ve Değiştirilmesi GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018, s. 466-492.
Resources
Course Notes <p> Bulunmamaktadır.</p>
Course Resources

Asli Kaynaklar:

1- TANÖR, Bülent: Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY Yayınları, 30. Basım, 2017.

2- TANÖR, Bülent, YÜZBAŞIOĞLU, Necmi: Türk Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 17. Basım, 2018.

3- ÖZBUDUN, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 18. Basım, 2018.

4- GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 22. Baskı, 2018.

Yardımcı Kaynaklar:

1- PARLA, Taha: Türkiye'de Anayasalar, Metis Yayınları, 5. Basım, 2016

2- TANÖR, Bülent: Türkiye'de Kongre İktidarları, YKY, 4. Baskı, 2016

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Final 1 10 10
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 6 4 24
Final 1 15 15
Total Workload 286
Total Workload / 25 (Hours) 11.44
dersAKTSKredisi 6