Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Avukatlik ve Noterlik Hukuku HUK 371 5 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. MURAT ERDEM
Course Lecturers ABDURRAHİM BURAK,
Course Assistants

Arş. Gör. Recep ÇAKRAK

Course Category
Course Objective

Avukat ve Noter yanında mezuniyet sonrası staj yapacak olan hukuk fakültesi öğrencilerinin, avukatlık ve noterlik mesleği hakkında bilgilendirmek.

Course Content

Avukatlık hukukunun kaynakları, avukatlık mesleğinin niteliği, avukatın hak ve yükümlülükleri, yükümlülüğe aykırılığın yaptırımları, barolar ve uygulamaları
Noterlik ve Noterlik Kavramları; Hukuk Sistemimizde Noterlik Hukuku; Noterliklerin Kurulması, Mesleğe Giriş ve Sona Erme; Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri İle Gelir ve Giderleri; Noterlik Kuruluşları ve İşleyişleri; Noter İşlemleri; Noterlerin Sorumluluğu ve Denetimi; Noterlik Mevzuatı; İşlem Formülleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Avukatlık sözleşmesinin niteliği açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Avukatlık Kanunu ve Noterlik Kanununun genel hükümleri ile meslek ilkeleri hakkında bilgiler sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Noterlik kurumunun işleyişlerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Noter işlemlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Meslek örgütleri kısaca açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Noterlerin hak ve yükümlülükleri ile gelir ve giderlerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Her iki dala ilişkin pratik bilgiler sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Noter işlemlerinde uyulması gereken kurallar hakkında genel bilgiler sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Noterliklerin kurulması ve mesleğe girişe ilişkin bilgiler sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Avukatın haklarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Noterlik kuruluşlarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Avukatlık mesleğinin tarihçesini açıklar ve avukatlık mesleğini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Noter işlemlerinde uyulması gereken kuralları örneklendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Avukat olabilmenin koşullarını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
15 Avukatın yükümlülükleri hakkında bilgiler sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hak ve Adalet Kavramları Çetin/Ateş, s.25-30
2 Avukatlık Mesleği ve Tarihçesi Çetin/Ateş, s.31-44
3 Avukatlık Mesleğine Kabulün Şartları Çetin/Ateş, s.47-60
4 Avukatlık Sözleşmesi Çetin/Ateş, s.61-70
5 Avukatın Hakları Çetin/Ateş, s.71-107
6 Avukatın Yükümlülükleri Çetin/Ateş, s.108-140
7 Avukatın Hukuki Sorumluluğu Çetin/Ateş, s.145-161
8 Meslek Kuruluşları Çetin/Ateş, s.165-181.
9 Ara sınav -
10 Noterlik, Noterlik Kavramları, Noterlik Hukuku ve Noterlerin Kurulması Çetin/Ateş, s.187-206
11 Noterlik Mesleğine Giriş ve Sona Erme Çetin/Ateş, s.207-222
12 Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri Çetin/Ateş, s.227-241
13 Noterlik Kuruluş ve İşleyişleri ile Kuruluşları Çetin/Ateş, s.245-265
14 Noter İşlemleri, Noterlerin Sorumluluğu ve Denetimi Çetin/Ateş, s.269-310
Resources
Course Notes <p> -<br /> &nbsp;</p>
Course Resources

-Av. Süleyman Çetin/Dr. Öğr. Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2018.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 2