Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mesleki Ingilizce HUK 468 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEVDA YAŞAR COŞKUN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İngilizce hukuk terimlerinin öğretilmesi, İngiliz hukuk dilinin etkin şekilde kullanılması ve anlaşılmasını sağlamak, literatürde İngilizce kaynak kullanımına teşvik etmek.

Course Content

Türk ve Anglo-Sakson / Amerikan Hukuk metinleri (sözleşme hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku vs)

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İngilizce evrak hazırlayabilme ve hazırlanmış adli evrakı anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 İngilizce literatürden yararlanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Cambridge tarafından yürütülen ILEC (Internatıonal Legal Englısh Certıfıcate) sınavına hazırlanmada alt yapı sağlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Uluslararası hukuk ile yakından ilgilenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Uluslararası seviyede çalışan firmalarda iş bulabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Avukat veya akademisyen olarak iş hayatında İngilizce kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Hukuk yaklaşımları ve teorisini anlama becerisi sağlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Uluslararası kurumlarda staj için gerekli olan hukuki İngilizce şartını haiz olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Hukuk İngilizcesinin farklılık gösteren kullanımlarına vakıf olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Yurtdışında yüksek lisans ve doktora için gerekli dil seviyesine ulaşılır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
11 Birleşik krallık tarafından yürütülen TOLES (The Test Of Legal English Skills) sınavına hazırlanmada alt yapı sağlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 İngilizce dil becerileri geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
13 Uluslarüstü mahkemelerin kararlarını okuma, anlama ve muhakeme edebilme yeteneği kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
14 Uluslararası değişikliklerle yakından ilgilenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hukuk sistemi Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
2 Şirketler hukuku: Giriş Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
3 Şirketler hukuku: Sermaye ve paydaşlar Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
4 Şirketler hukuku: Şirket yapısında temel değişiklikler Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
5 Sözleşme hukuku: Giriş Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
6 Sözleşme hukuku: Tazminatlar Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
7 Sözleşme hukuku: Alacağın temliki-borcun nakli Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
8 İş hukuku Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
9 Ara Sınav Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
10 Taşınmaz hukuku Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
11 Fikri ve sınai haklar Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
12 Rekabet hukuku Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
13 Kıymetli evrak Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
14 Teminat işlemleri Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
Resources
Course Notes <p> Ansay, Tuğrul / Wallace jr., D., Introduction to Turkish Law, 2011.</p> <p> Cavendish Law Cards, Business Law, 1999.</p> <p> Cavendish Law Cards, Company Law, 1997.</p> <p> &nbsp;</p>
Course Resources

Ansay, Tuğrul / Wallace jr, D., Introduction to Turkish Law, 2011.

Cavendish Law Cards Company Law, 1997.

Cavendish Law Cards Business Law, 1999.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Final 1 5 5
Total Workload 52
Total Workload / 25 (Hours) 2.08
dersAKTSKredisi 5