Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siyasi Partiler Hukuku HUK 365 5 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEZERCAN BEKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants

-Arş. Gör. Mehmet Akgül   -Arş. Gör. Oğuz Kutkan   -Arş. Gör. Doğukan Sever

 

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Siyasi Partiler hakkında teorik bilgi vermek ve Türk Siyasi Partiler Hukukunu öğretmek.

Course Content

-Siyasi Parti Kavramı ve Siyasi Partilerin Anayasal Konumu

-Siyasi Parti Türleri

-Siyasi Parti Sistemleri

-Türkiye’de Siyasi Partilerin Hukuki Niteliği

-Türkiye’de Siyasi Parti Kuruluşu ve Parti Üyeliği

-Türkiye’de Siyasi Partilerin Teşkilatlanması ve Organları

-Türkiye’de Siyasi Partilere Getirilen Yasaklar, Sınırlar ve Siyasi Partilerin Kapatılması

-Türkiye’de Siyasi Parti Propagandası

-Siyasi Partilerin Finansmanı ve Mali Denetimi

-Parti İçi Demokrasi ve Aday Belirleme Yöntemleri

-Türkiye’de Siyasi Partilerin Güncel ve Kronik Sorunları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 “Siyasi Parti Türleri ve Sistemleri”ni öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 “Türkiye’de Siyasi Parti Kuruluşu ve Parti Üyeliği” hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 “Türkiye’de Siyasi Partilerin Güncel ve Kronik Sorunları” hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 “Parti İçi Demokrasi ve Aday Belirleme Yöntemleri” hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 “Siyasi Partilerin Finansmanı, Mali Denetimi ve Propagandası” hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 “Türkiye’de Siyasi Partilere Getirilen Yasaklar, Sınırlar ve Siyasi Partilerin Kapatılması” hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 “Türkiye’de Siyasi Partilerin Teşkilatlanması ve Organları”nı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 “Siyasi Parti Kavramı ve Siyasi Partilerin Anayasal Konumu” hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 “Türkiye’de Siyasi Partilerin Hukuki Niteliği”ni öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Siyasi Parti Kavramı ve Siyasi Partilerin Anayasal Konumu Şeref İba’nın Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku adlı kitabından ilgili bölümler okunmalıdır. Sayfa 17-30.
2 Siyasi Parti Türleri İba: Sayfa 30-41
3 Siyasi Parti Sistemleri ve Partisiz Demokrasi Tezleri İba: Sayfa 41-48
4 Türkiye’de Siyasi Partilerin Hukuki Niteliği, Siyasi Parti Kuruluşu ve Parti Üyeliği İba: Sayfa 48-58
5 Türkiye’de Siyasi Partilerin Teşkilatlanması ve Organları İba: Sayfa 58-74
6 Türkiye’de Siyasi Partilere Getirilen Yasaklar, Sınırlar ve Siyasi Partilerin Kapatılması İba: Sayfa 74-85
7 Siyasi Partilerin Finansmanı, Mali Denetimi ve Propagandası İba: Sayfa 85-98
8 Vize
9 Parti İçi Demokrasi ve Aday Belirleme Yöntemleri İba: Sayfa 98-109
10 Türkiye’de Siyasi Partilerin Güncel ve Kronik Sorunları İba: Sayfa 109-115
11 Siyasi Partiler ve Türk Siyasi Partiler Hukuku Üzerine Tartışmalar Kitabın ilk 115 sayfası okunmalıdır.
12 Siyasi Partiler ve Türk Siyasi Partiler Hukuku Üzerine Tartışmalar Kitabın ilk 115 sayfası okunmalıdır.
13 Siyasi Partiler ve Türk Siyasi Partiler Hukuku Üzerine Tartışmalar Kitabın ilk 115 sayfası okunmalıdır.
14 Genel Tekrar Kitabın ilk 115 sayfası okunmalıdır.
Resources
Course Notes
Course Resources

Şeref İba – Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku – Seçkin Yayıncılık – 2.Baskı – 2017.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 10 20
Final 1 5 5
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 2