Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru HUK 254 4 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HARUN YILMAZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HARUN YILMAZ,
Course Assistants

Arş. Gör. Mehmet AKGÜL

Arş. Gör. Oğuzcan KUTKAN

Arş. Gör. Doğukan SEVER

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Genel olarak Anayasa’da ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde hak ve özgürlükler güvence rejimi, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru uygulanacak usul kuralları, bireysel başvuru kapsamındaki haklar ve bu hakların kapsam ve içerikleri, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin içtihatları ile bireysel başvurunun insan haklarının korunmasındaki rolü hakkında bilgi verilmesi.

Course Content

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bireysel Başvurunun Anayasa Mahkemesi ile Diğer Yüksek Mahkemeler Arasındaki İlişkiye Etkileri hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Anayasa Mahkemesinde Bireysel Başvurunun İncelenmesi Aşamalarını Öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Bireysel Başvuruda Tedbir Kararları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Bireysel Başvuru ile Anayasa Yargısının Meşruiyeti İlişkisini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Bireysel Başvuruda Usulü Öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Bireysel Başvuru kapsamındaki hak ve özgürlükleri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Bireysel başvuru kavramı hakkında genel bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Bireysel Başvurunun Amacı hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 1982 ve 1961 Anayasalarındaki Hak ve Özgürlüklerin Güvence Rejimini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Bireysel Başvuru kapsamındaki hak ve özgürlüklerin Kapsam ve İçeriği hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarının İncelenmesini Öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ndeki Hak ve Özgürlüklerin Güvence Rejimini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Bireysel Başvurunun Şartlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
15 Bireysel Başvurunun Niteliği hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bireysel Başvuru Kavramı ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018, s. 3-10.
2 Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018, s. 3-10.
3 Bireysel Başvurunun Amacı ve Niteliği ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018, s. 3-10.
4 Bireysel Başvuruda Usul ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018, s. 143-204.
5 Bireysel Başvuru Kapsamındaki Hak ve Özgürlükler ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018, s. 75-109.
6 Bireysel Başvuru Konusu Hak ve Özgürlüklerin Kapsam ve İçeriği ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018, s. 75-109.
7 Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde Hak ve Özgürlüklerin Güvence Rejimi ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018, s. 75-109.
8 Bireysel Başvurunun Şartları ve Anayasa Mahkemesi´nde Bireysel Başvurunun İncelenmesi Aşamaları ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018, s. 143-204.
9 Ara Sınav
10 Bireysel Başvurunun Anayasa Mahkemesi ile Diğer Yüksek Mahkemeler Arasındaki İlişkiye Etkileri ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018, s. 3-10.
11 Bireysel Başvuruda Tedbir Kararı ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018, s. 251-270.
12 Bireysel Başvuru ile Anayasa Yargısının Meşruiyeti İlişkisi ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018, s. 3-10.
13 Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi 1 ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018, s. 305-355.
14 Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi 2 ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018, s. 305-355.
Resources
Course Notes
Course Resources

1. KARAN, Ulaş: Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Rehberi, 1. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015.

2. ŞİRİN, Tolga: Bireysel Başvuru Usul Hukuku, 1. Baskı, Avrupa Konseyi, 2018.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 2