Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kamu Maliyesi MLY 110 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HAKAN YAVUZ
Course Lecturers Doç.Dr. HAKAN YAVUZ,
Course Assistants Ar.Gör. Berrin Kılıç
Course Category
Course Objective Maliye, devletin kullandığı mali araçları, onların belli amaçlara doğru yöneltilmelerini ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesini araştıran bir bilim dalıdır. Bu bağlamda, maliye, kamu harcaması, bütçe, vergileme, borçlanma vb. mali araçların bir yandan kişisel davranışlara, en sonunda, tüm ekonomik hayat üzerine ne gibi etkiler yaptığını incelemektedir.
Course Content Kamu Maliyesi dersinde Özel Ekonomi ve Kamu Ekonomisi ile kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri, üretim kararlarının alınması ve üretim gelirleri bakımından belirlenip özel kesim ile karşılaştırılması, kamu kesiminin ekonomideki büyüklüğünü ve ekonomideki etkileri anlatılmakta; Maliyenin tanımı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve tarihî gelişimi ele alınmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kamu projeleri kavramını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Kamu maliyesinin ekonomik yorumunu tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Kamu hizmetleri ve kamu harcamaları, kamu ihtiyaçlarının giderilmesi konularını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Devlet bütçesi teorisi ve ilkelerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Kamu sektörünün ekonomik işlevlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Kamu maliyesinde özel mali sorunları yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
7 Kamu maliyesinde özel mali sorunları analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Devletin ekonomik rolünü açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
9 Kamu gelirleri ve sergilemenin ilkeleri ile ilgili bilgileri tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
10 Kamu maliyesinin ekonomik yorumunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Kamu sektörleri ve fonksiyonlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
12 Kamu projelerinde yarar-maliyet analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Kamu maliyesi dersi hakkında genel değerlendirmeleri sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Kamu yatırımları ve devlet borçları hakkında bilgiler açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav,
15 Kamu sektörünün amaçlarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kamu maliyesi kavramı Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
2 Kamu sektörünün ekonomik işlevleri Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
3 Kamu sektörünün amaçları Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
4 Sektörler arası kaynak dağılımı Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
5 Sektör araçları Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
6 Kamu maliyesi ilkeleri Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
7 Kamu mallarının sınıflandırılması Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
8 Kamu maliyesinin ekonomik yorumu Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
9 Ara Sınav Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
10 Arrow´un imkansızlık teoremi Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
11 Kamu projeleri kavramı Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
12 Kamu projelerinde yarar-maliyet analizi Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
13 Kamu maliyesinde özel mali sorunlar Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
14 Genel değerlendirme Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
Resources
Course Notes Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 2011.<br>Doğan Şenyüz, İsmail Tatlıoğlu, Metin Erdem, Kamu Maliyesi, Ekin Basım Yayın, Ekim 2011.
Course Resources PEHLİVAN, Osman (2010), Kamu Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabzon.
EKER, Aytaç (2007), Kamu Maliyesi, Birleşik Matbaacılık
AKDOĞAN, Abdurrahman (2006), Kamu Maliyesi, Gazi
Kitabevi, 6. Baskı, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5