Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sermaye Piyasasi Hukuku HUK 452 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA YASAN
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA YASAN,
Course Assistants

Ar. Gör. Arif Duran

Course Category
Course Objective

Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve bunların denetimlerinin hukuki açıdan incelenmesi.

Course Content

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasasının Tarafları, Aracı Kuruluslar, Borsalar, Sermaye Piyasası Kurulu.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yatırım ortaklıkları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Halka açık anonim ortaklıkları öğrenir.. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Yatırım fonlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Sermaye piyasalarında taraf olarak bankaları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Sermaye piyasalarında taraf olarak aracı kuruluşları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Sermaye piyasası işlemlerinden doğan sorumlulukları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 SPKnın piyasadaki rolü hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Diğer sermaye piyasası araçlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Yatırımcı ve yatırımcının korunma esaslarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Sermaye piyasaları ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Varlığa dayalı menkul kıymetleri örneklendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Hisse senetlerini sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Sermaye piyasasının taraflarını belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Sermaye piyasası işlemlerinin neler olduğunu çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sermaye Piyasaları ve Mevzuatı Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Sermaye Piyasası Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018, s.151-161
2 Sermaye Piyasası Araçları Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Sermaye Piyasası Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018, s.23-29
3 Sermaye Piyasalarında Taraf Olarak Bankalar ve Aracı Kurumlar Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Sermaye Piyasası Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018, s.29-41
4 Yatırım Ortaklıkları Prof. Dr. Tekin Memiş, Dr. Gökçen Turan, Sermaye Piyasası Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015, s.151-158
5 Yatırım Fonları Prof. Dr. Tekin Memiş, Dr. Gökçen Turan, Sermaye Piyasası Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015, s.158-168
6 Sermaye Piyasalarında Taraf Olarak Yatırımcı ve Yatırımcının Korunma Esasları Prof. Dr. Tekin Memiş, Dr. Gökçen Turan, Sermaye Piyasası Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015, s.127-151
7 Sermaye Piyasası Aracı Olarak Hisse Senetleri Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Sermaye Piyasası Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018, s. 121-131
8 Ara Sınav
9 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Mortgage ve Yabancı Sermaye Piyasa Araçları, Tahviller Prof. Dr. Tekin Memiş, Dr. Gökçen Turan, Sermaye Piyasası Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015, s.49-65
10 Diğer Sermaye Piyasası Araçları Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Sermaye Piyasası Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018, s. 121-131
11 SPKnın Piyasadaki Rolü Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Sermaye Piyasası Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018, s. 43-52
12 Halka Açık Anonim Ortaklıklar Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Sermaye Piyasası Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018, s.133-135
13 Sermaye Piyasası slemleri ve Bundan Doğan Sorumluluk Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Sermaye Piyasası Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018, s.140-147
14 Sermaye Piyasasında Suçlar Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Sermaye Piyasası Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018, s.147-151
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Sermaye Piyasası Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2018

2.Prof. Dr. Oğuz Kürşat Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı, Asil Yayınevi, Ankara, 2005.

3.Prof. Dr. Hamdi Yasaman, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku, İstanbul, 2006.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 89
1. Kısa Sınav 3
2. Kısa Sınav 3
1. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5