Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Banka Hukuku HUK 454 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEFER OĞUZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SEFER OĞUZ,
Course Assistants

Ar. Gör. Emine Develi

Course Category
Course Objective

Banka hukukuna ait temel kavramları ve ilkeleri öğrenmek.

Course Content

Bankaların Kurulusu, Yapısı, Bankaların Organları (Genel Kurul, Yönetim Kurulu,Genel Müdür Ve Yardımcıları, Müfettis), Mevduatın Tanımı ve Türleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankaların Uğrasması Yasak Olan İslemler,
Bankalarda Hesap ve Kayıt Düzeni Bankaların Denetimi,
Bankaların Devir veya Birlesmesi ve Tasfiyesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bankaların devri veya birleşmesini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Bankacılık işlemlerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Bankaların hesap düzenlerini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Bankaların denetim şeklini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Kredi işlemlerini ve türlerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Bankaların kuruluşununa ilişkin şartları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Banka hukukunun genel ilkelerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Bankaların kayıt düzenlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Bankaların yapısı ve organlarını listeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Bankaların tasfiyesini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurumu ve işlevini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Anonim şirketler ve banka hakkında genel bilgileri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Bankaların gerçekleştirmesi yasak olan işlemleri listeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Banka Ve Bankacılık Kavramları Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017, s.25-33
2 Bankacılık Faaliyet Konuları- I Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017, s.33-40
3 Bankacılık Faaliyet Konuları- II Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017, s.40-45
4 Banka Kuruluş Ve Faaliyet İzni Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017, s.45-53
5 Banka Yapısal Değişiklikleri Ve Kurumsal Yönetim Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017, s.53-59
6 Bankalarda Denetim Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017, s.59-77
7 Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017, s.81-93
8 Ara Sınav
9 Mevduat Sigortası Uygulaması Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017, s.93-97
10 Tasarruf Mevduatı Ve Sigorta Fonu Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017, s.98-105
11 Bankacılıkta Risk Kavramı Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017, s.105-119
12 Kredi Sınırları Ve Basel Uygulamaları Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017, s.119-131
13 Bankacılıkta Yaptırımlar Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017, s.131-141
14 Türk Bankacılık Sisteminin Mevcut Yapısı Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017, s.141-155
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Ünal Tekinalp´in Banka Hukukunun Esasları, İstanbul 2009.
2. Prof. Dr. Kemal Çevik, Banka Hukuku, Ankara 2009.

3.Dr. Aysel Gündoğdu, Bankacılık Hukuku Kavram – Uygulama – Yapı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2017

4. Murat Şahin, Güncel Bankacılık Hukuku, Ekin Yayınevi, Ocak 2018

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 57
Total Workload / 25 (Hours) 2.28
dersAKTSKredisi 5