Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Adli Tip HUK 458 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator MUSTAFA KADİR ÖZAĞ
Course Lecturers MUSTAFA KADİR ÖZAĞ,
Course Assistants

Arş. Gör. Kürşat Yemenici, Arş. Gör. Irmak Koruculu, Arş. Gör. Ubeydullah Turan

Course Category
Course Objective

1.Adli tıbbın temel prensipleri ve uğrası alanları konusunda temel bilgiler vermek,
2.Bir hukukçunun, mesleki uygulamaları sırasında karşılasacağı adli tıp konularının neler olduğunu öğretmek.

Course Content

Adli tıbbın temel prensipleri ve bir hukukçunun bilmesi gereken temel adli tıp konuları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yaralar ve çeşitlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Kriminoloji bilimini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Tüm konuları farklı şekilleriyle analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Çocuk haklarını anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Ölüm konusunu saptar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Kriminoloji bilimine ilişkin ayrıntılı inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Tıbbi etik kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Ateşli silah yaralanmalarını sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Adli seroloji kavramını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Kazalar hakkında önemli noktaları saptar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Kitlesel ölümleri tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Zehirlenmeler konusunu anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Olay yeri incelemesi konusunu anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Suçlu profili ve seri katiller kavramlarını saptar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
15 Asfiksi kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Adli tıp nedir? Prof Dr. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, 8. Baskı, 2017, s. 09-61
2 Ölüm Prof Dr. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, 8. Baskı, 2017, s. 143-163
3 Asfiksi Prof Dr. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, 8. Baskı, 2017, s. 163-183
4 Yaralar Prof Dr. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, 8. Baskı, 2017, s. 183-191
5 Ateşli Silah Yaralanmaları Prof Dr. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, 8. Baskı, 2017, s. 191-235
6 Kazalar Prof Dr. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, 8. Baskı, 2017, s. 235-251
7 Çocuk İstismarı Prof Dr. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, 8. Baskı, 2017, s. 61-103
8 kadına Yönelik Şiddet Prof Dr. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, 8. Baskı, 2017, s. 103-111
9 Ara sınav
10 cinsel saldırı Prof Dr. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, 8. Baskı, 2017, s. 111-123
11 İşkence Prof Dr. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, 8. Baskı, 2017, s. 123-131
12 Tıbbı uygulama hataları Prof Dr. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, 8. Baskı, 2017, s. 265-279
13 Madde Kullanımı Prof Dr. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, 8. Baskı, 2017, s. 279-287
14 Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources

Prof Dr. Oğuz Polat, Klinik Adli Tıp, 8. Baskı, 2017

 Prof. Dr. Erdem ÖZKARA, Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp, 2. Baskı, 2017.

 Prof. Dr. Yener Ünver, Adli Tıp ve Ceza Hukuku, Ankara, 2012.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5