Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektronik Ticaret Hukuku HUK 363 5 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEFER OĞUZ
Course Lecturers
Course Assistants

Ar. Gör. Emine Develi

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı elektronik ticareti ve elektronik ticaret hukukunun ilkelerini açıklamaktır. Diğer bir amaç ise elektronik ticarete ilişkin yasal düzenlemeleri Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki farkı ortaya koyarak açıklamaktır.

Course Content

Bu ders elektronik ticareti ve elektronik ticaret hukukunu inceler. Elektronik ticaretteki güvenlik ihtiyacı kanun koyucuları Elektronik Ticaret Kanunu düzenlemeye sevk etmiştir. Henüz tasarı halinde olan bu kanun, Avrupa Birliğinin bu konuya ilişkin düzenlemelerinin etkisinde birtakım hükümler içermektedir. Bu nedenle ders kapsamında Avrupa Birliğinin elektronik ticarete ilişkin düzenlemeleri de incelenir. Bu derste ayrıca elektronik imza ve internet sağlayıcılarının sorumluluğu konusunda da bilgi verilir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Elektronik imzayı tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Elektronik ticaret hukukunda bilgi verme yükümlülüğünü belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Elektronik ticarete ilişkin AB düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Elektronik Ticaret Kanunu´nu öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Elektronik ticaret hukukunda sözleşmelerin yapılması hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Elektronik ticaret ve ticaret arasındaki farkları kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Elektronik ticaret hukukunun önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Elektronik ticaret ile vergi hukuku arasındaki ilişkiyi çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 İnternetten haksız yüklemeler konusunu çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 E-posta bildirimlerinin etki anını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Elektronik ticaretin kapsamını ve araçlarını belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Veri tabanı haklarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Elektronik ticarette bilgi güvenliği hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 İnternet sağlayıcılarının hukuki sorumluluğu hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Elektronik ticaretin kapsamı, araçları ve türleri Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.35-100.
2 Elektronik ticaretin düzenlenişi Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.103-115
3 Elektronik ticarette siparişe ilişkin esaslar ve onay Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.115-128
4 Elektronik ticarette tarafların yükümlülükleri Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.135-148
5 Elektronik ticarette şikayet ve denetim kavramları Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.129-135
6 Elektronik ticaret ve internet ortamında işlenen suçların bağlantısı Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.135-150
7 Elektronik haberleşme kanunu Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.150-155
8 Elektronik imza kanunu ve banka kartları ve kredi kartları kanunu Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.155-159
9 Ara sınav
10 Elektronik ticarette kişisel verilerin korunması Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s. s.158-188
11 Elektronik ticarette haksız rekabet ve rekabetin ihlali Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.209-224
12 Elektronik ticarette fikri ve sınai haklar Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.192-206
13 Elektronik ticaret hukukunda sözleşmelerin yapılması Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.233-296
14 Elektronik ticarette tüketicinin korunması Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018, s.299-390
Resources
Course Notes
Course Resources

Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Elektronik Ticaretin Hukuki ve Boyutu, Ankara, 2004.

Ferman Kaya, E–Ticaret Hukuku Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018.

Gazanfer Erbaşlar/ Şükrü Dokur,  Elektronik Ticaret, 3. Baskı, Nobel Yayıncılık, Nisan 2016.

Dr. Harun Demirbaş, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Hizmet Sağlayıcıları ve Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Yükümlülükleri, Seçkin Yayıncılık, Nisan 2015.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 89
1. Kısa Sınav 3
2. Kısa Sınav 3
1. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 2