Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş Sağliği ve Güvenliği Hukuku HUK 470 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN TAŞDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile söz konusu mevzuata tabi olanların hak ve yükümlülükleri hakkında detaylı bilgi verilerek teori ve uygulamada yeterli hukuk nosyonuna ulaşılmasını sağlamaktır.

Course Content

İş sağlığı ve iş güvenliği kavramları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler, işverenin yükümlülükleri, işçinin yükümlülükleri, Devletin yükümlülükleri, yükümlülüklere aykırı davranışların yaptırımları hakkında bilgi verilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Devletin yükümlülüklerini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Risk değerlendirmesini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmelikleri adlandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramları sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 İş sağlığı ve güvenliğinin taraflara getirdiği yükleri anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel ilkeleri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 472-475; Erdem Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul: Vedat Yayıncılık, s. 13-18.
2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Taraflara Getirdiği Yükler Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 475-476.
3 İşverenin Yükümlülükleri Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 476; Erdem Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul: Vedat Yayıncılık, s. 147-162.
4 İşyerindeki Risk Durumunu ve Tehlike Grubunu Belirleme Yükümü Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 476-477;Erdem Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul: Vedat Yayıncılık, s. 230-252.
5 İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümü Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 477 -478.
6 Çalışanların Sağlık Gözetimini Yapma Yükümü Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 478-479; Erdem Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul: Vedat Yayıncılık, s. 254-274.
7 Bilgilendirme ve Eğitme Yükümü Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 479-484; Erdem Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul: Vedat Yayıncılık, s. 288-302.
8 Organizasyona Gitme Yükümü Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 485-492; Erdem Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul: Vedat Yayıncılık, s. 312-343.
9 Ara sınav
10 Çalışanların Yükümlülükleri Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 492-493; Erdem Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul: Vedat Yayıncılık, s. 442-485.
11 Devletin Yükümlülükleri Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 493-499.
12 İş Güvenliği Uzmanlığı Erdem Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul: Vedat Yayıncılık, s. 168-180.
13 İşyeri Hekimliği Erdem Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul: Vedat Yayıncılık, s. 188-200.
14 İş Sağlığı ve Güvenliği Kural ve Önlemlerine Uymamanın Sonuçları Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 499 -501.
Resources
Course Notes
Course Resources

Erdem Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul: Vedat :Kitapçılık, 2014.

Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul:Beta Yayıncılık, 2018.

Sarper Süzek, İş Hukuku, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2018.

Ercan Akyiğit, İş Hukuku, İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2018.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5