Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ceza Infaz Hukuku HUK 472 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SAYDAM
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SAYDAM,
Course Assistants

Arş. Gör. Kürşat Yemenici, Arş. Gör. Irmak Koruculu,Arş. Gör. Candan Yılmaz, Arş. Gör. Ubeydullah Turan

Course Category
Course Objective

Bu derste öncelikle ceza hukuku yaptırımlarının infazı ve buna ilişkin esaslar, ilkeler ve usuller incelenir. Bu çerçevede Türk ceza hukuku sisteminde infaz rejimi, infaz kurumları, infaz personeli ve özel infaz şekilleri analiz edilir.

Course Content

İnfaz Hukuku Temel Kavramları, Genel Olarak İnfaz Hukuku, Türk Ceza İnfaz Hukuku, İnfaz Kurumları ve Personeli, İnfaz Çeşitleri, İnfazın Denetlenmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnfaz denetim usullerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İnfaz hukukunun tarihi gelişimini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 İnfaz Hukuku ile diğer hukuk dalları arasındaki ilişkiyi anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İnfaz sistemlerinin tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Ceza Türlerini ve bunlara özgü infaz rejimlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 İnfazın konusunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 İnfaz ve İnfaz hukuku kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 İnfazla ilgili nakil, gevşetme, ara verme, gibi kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 İnfaz kurumlarını tanır, Hükümlülerin hak ve yükümlülüklerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Erteleme, zamanaşımı, ölüm ve affın infaz üzerindeki etkisini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Ceza kavramını ve infazla ilişkisini belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Ceza infaz kurum personelini ve görevlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Disiplin ve ceza tedbirlerinin infaz şekillerini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 İnfaz rejiminin esaslarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 İnfaz Hukukuna hakim olan ilkeleri sayar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnfaz Hukukunun temel esasları Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, 2018, s. 27-70.
2 infazın konusu Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, 2018, s.73-123.
3 İnfaz Kurumuna kabul ve infazın işleyişi Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, 2018, s.125-149.
4 Hükümlünün hak ve yükümlülükleri Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, 2018, s. 151-177.
5 İnfaz kurumları rejimi Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, 2018, s. 179-243.
6 Hükümlülerin nakli, infazın gevşetilmesi Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, 2018, s. 245-257.
7 infaza ara verilmesi Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, 2018, s. 321-346.
8 Ceza infaz kurumları ve çeşitleri Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, 2018, s. 259-320.
9 ara sınav
10 Özel infaz şekilleri Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, 2018, s. 371-418.
11 Özel infaz şekilleri Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, 2018, s. 371-418.
12 Tutukluluk ve Adli kontrol tedbirleri Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, 2018, s. 419-428.
13 İnfazın denetimi Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, 2018, s. 429-437.
14 İnfaz muhakemesi Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, 2018, s. 365-369.
Resources
Course Notes
Course Resources

Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2018. Timur Demirbaş, İnfaz Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2017.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 20 40
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5