Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocuk Hukuku HUK 255 3 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA ÜNLÜTEPE
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Kürşat YEMENİCİ, Arş. Gör. Irmak KORUCULU, Arş. Gör. Ubeydullah TURAN

Course Category
Course Objective

İnsan hakları hukuku ve kişiler hukukuyla doğrudan bağlantılı olan çocuk hukukunun anlatılması.

Course Content

Kişilik hakları çerçevesinde çocukların eğitimi ve çocukların aileleriyle iletişimi ve bunların hukuki boyutu.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ailenin ve ailenin korunmasının önemini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Çocukluğun tarihsel gelişimini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Soybağıyla ilgili dava türlerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Çocuk hakları eğitiminin önemini tekrarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Çocuk haklarının önemini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Çocuk hukukunun uluslararası hukuktaki yerini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Kamu hukukuna göre çocuk kavramını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Çocuk hukukunun kaynaklarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Çocuk hukukunun hukuk sistemindeki yerini tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Çocuk hakları sözleşmesini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Soybağı kavramını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Kişiler hukukuna göre çocuk kavramını inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Evlat edinmenin usulünü analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Çocuk mallarının yönetimini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 Çocuk hukukunun özellik arz eden taraflarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çocuk Haklarının Önemi, Konusu ve Kaynakları Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 6. Bası, 2018, s. 3-17.
2 Çocuk Haklarının Gelişimi Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 6. Bası, 2018, s. 21-84.
3 Çocuğun Aile İçinde Korunması ve Hakları Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 6. Bası, 2018, s. 89-135.
4 Soybağı Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 6. Bası, 2018, s. 137-163.
5 Evlat Edinme Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 6. Bası, 2018, s. 163-199.
6 Soybağının Hükümleri Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 6. Bası, 2018, s. 199-264.
7 Medeni Kanununa Göre Çocuğun Korunması Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 6. Bası, 2018, s. 265-305.
8 Vesayet Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 6. Bası, 2018, s. 305-337.
9 Ara Sınav
10 Çocuğun Anayasal Temel Hakları Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 6. Bası, 2018, s. 342-422.
11 Özel Olarak Korunması Gereken Çocukların Korunması Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 6. Bası, 2018, s. 427-464.
12 Çalışan Çocukların Hakları Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 6. Bası, 2018, s. 468-489.
13 Çocuğun İstismardan ve İhmalden Korunma Hakkı Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 6. Bası, 2018, s. 501-537.
14 Suça Sürüklenen Çocukların Hakları Emine Akyüz, Çocuk Hukuku, 6. Bası, 2018, s. 539-584.
Resources
Course Notes <p> AKY&Uuml;Z, Emine, &Ccedil;ocuk Hukuku, 6. Bası, İstanbul: 2018.</p>
Course Resources

BALO, Yusuf Solmaz, Çocuk Koruma Hukuku, 2. Baskı, İstanbul: 2015.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 57
Total Workload / 25 (Hours) 2.28
dersAKTSKredisi 2