Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Idare Hukuku-II HUK 208 4 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ATİLA ERKAL
Course Lecturers Doç.Dr. ATİLA ERKAL,
Course Assistants

Arş. Gör. Egemen KARACA; Arş. Gör. Talha ERDOĞMUŞ

Course Category
Course Objective

idari usul, idari işlemler, idari sözleşmeler, idarenin sorumluluğu, idarenin yargı dışı denetimi, idarenin yargısal denetimini öğretmek ve tatbikini sağlamak

Course Content

idari usul, idari işlemler, idari sözleşmeler, idarenin sorumluluğu, idarenin yargı dışı denetimi, idarenin yargısal denetimi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bireysel idari işlemleri sınıflandırır ve idari kararların alınması ile hukuka aykırılık hallerini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 İdari işlemin unsurlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Kolluk faaliyetini sınıflandırır, kolluk işlemlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 İdari işlemlerin yürürlüğe girmesi ve geçmişe etkili olmama kuralı ile düzenleyici işlemlerin özelliklerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 İdari işlemlerin yapılış usulü ve özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 İhale usulleri arasındaki farkları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Kamu hizmetinin temel ilkelerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 İdari sözleşmelerin yapılış usulünü tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Temel idari usul ilkelerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Kamu hizmetinin görülüş usulleri hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 İdarenin mal edinme usullerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 İdari sözleşmeleri sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Kamu malı kavramını tanımlar, kamu malının özellikleri hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 İdare hukukunda sorumluluk türlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İdari eylemler, idari işlem kavramı, idari işlemin özellikleri AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018, ss. 293-328.
2 İdari işlemin çeşitleri, idari işlemin yetki ve şekil unsuru AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018, ss. 328-387.
3 İdari işlemin sebep-konu-amaç unsuru AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018, ss. 387-420.
4 idari işlemlerin sona ermesi AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018, ss. 419-451.
5 İdarenin sözleşmeleri; İdarenin özel hukuk sözleşmeleri, genel olarak idari sözleşmeler AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018, ss. 451-460.
6 İdari sözleşme türleri AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018, ss. 460-472
7 Sözleşmelerin yapılması usulü; Kamu İhaleleri AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018, ss. 472-488.
8 İdari usul AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018, ss. 491-522
9 Kamu hizmeti AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018, ss. 523-557
10 Kolluk AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018, ss. 557-591
11 İdarenin taşınmaz mal edinimi; kamulaştırma, benzeri kavramlar, kamulaştırma işleminin unsurları, , kamulaştırma işleminin aşamaları, mal sahibinin taşınmaza yeniden kavuşması, kamulaştırmanın hüküm ve sonuçları, kamulaştırmasız el atma AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018, ss. 591-617
12 İdarenin malları; kamu malları, kamu mallarının tasnifi, kamu malı niteliğinin kazanılması ve kaybedilmesi, kamu mallarının hukuki statüsü ve temel özellikleri, kamu mallarından yararlanma AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018, ss. 623-643
13 İdare hukukunda sorumluluk türleri; kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluk, özellik arz eden bazı sorumluluk halleri AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; I. BÖLÜM, ss. 514-576
14 İdarenin sorumluluğunun şartları, idarenin sorumluluğunu etkileyen haller AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; I. BÖLÜM, ss. 576-622
Resources
Course Notes <p> KALABALIK, Halil; İdari Yargılama Usul&uuml; Hukuku, 13. Baskı, Se&ccedil;kin Yayıncılık, Ankara 2019.</p> <p> AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; T&uuml;rk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018.</p>
Course Resources

AKYILMAZ, Bahtiyar; SEZGİNER, Murat; KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Ankara, Savaş, 2018.

ÖZAY, İl Han; Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma, İstanbul, Filiz, 2010.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 5