Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Idare Hukuku-I HUK 203 3 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ATİLA ERKAL
Course Lecturers Doç.Dr. ATİLA ERKAL,
Course Assistants

Arş. Gör. Egemen KARACA; Arş. Gör. Talha ERDOĞMUŞ

Course Category
Course Objective

İdarenin hukuka bağlılığını, teşkilatını, işleyişini, beşeri ve ayni vasıtalarını,kolluk ve kamu hizmeti kavramlarını öğrencilere aktarmak ve onların kavramasını sağlamak

Course Content

İdare ve idare hukuku kavramları, hukuk devleti, idari teşkilat, kamu görevlileri, kolluk, kamu hizmeti, kamu malları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İdarenin başkent teşkilatını listeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 İdare hukukunun temel kavramlarının devlet ve kişi üzerindeki etkisini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 İdari teşkilata hakim olan ilkelerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 İdare hukukunun temel kavramlarını hukuki meselelere uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 İdare hukukunun toplumsal işlevini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 İdarenin taşra teşkilatı listeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Kamu kurumlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Belediyenin idari teşkilat içindeki yeri ve önemini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Kamu görevlilerinin türlerini ve devlet memurluğunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 İdare hukuku ile temel sorunları çözebilme yeteneği kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Devlet memurlarının disiplin rejimi hakkında genel bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 İdare hukukunun temel kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Devlet memurlarının hukuki ve cezai sorumluluğunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Devlet memurluğunun sona ermesini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İdare ve idare hukuku kavramı KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara, I. ve II. BÖLÜM, 37-62.
2 İdare hukukuna hakim olan ilkeler KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara; III. BÖLÜM, 63-89.
3 İdari teşkilata hakim olan ilkeler KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara; IV. BÖLÜM, 90-121.
4 Kamu tüzel kişiliği KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara; IV. BÖLÜM, 121-134.
5 Başkent teşkilatı KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara; V. BÖLÜM, 135-192. .
6 Başkentteki yardımcı kuruluşlar KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara; VI. BÖLÜM, 193-225..
7 Taşra teşkilatı KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara; VII. BÖLÜM, 226-248.
8 İl özel idaresi KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara; VIII ve IX. BÖLÜM, 251-276.
9 Belediye idaresi KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara; VIII ve IX. BÖLÜM, 277-313.
10 Büyükşehir Belediyeleri ve köy idaresi KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara; X ve XI. BÖLÜM, 313-342.
11 Kamu kurumları KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara; XIV, XV, XVI ve XVII. BÖLÜM, 363-437.
12 Kamu görevlisi kavramı ve şartları, devlet memurluğu KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara; XVIII. BÖLÜM, 437-457.
13 Devlet memurluğuna giriş, memurların temel ve sosyal hakları, devlet memurlarının disiplin soruşturması KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara; XVIII. BÖLÜM, 457-506
14 Memurluğun sona ermesi, devlet memurlarının sorumluluğu KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara; XVIII. BÖLÜM, 507-518
Resources
Course Notes <p> KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-I, Se&ccedil;kin Yayıncılık, 2018 Ankara;</p> <p> KALABALIK, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt-II, Se&ccedil;kin Yayıncılık, 2019 Ankara;</p>
Course Resources

GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel; İdare Hukuku Dersleri, Ekin, 2018 Bursa;
AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Savaş, Ankara 2018.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5