Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergi Hukuku I HUK 305 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AYHAN SELÇUK ÖZGENÇ
Course Lecturers Doç.Dr. AYHAN SELÇUK ÖZGENÇ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

GENEL OLARAK ANAYASA- VERGİ İLİŞKİSİNİ ÖĞRENEREK TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİNİN SALINMASI SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÜZERİNDEN HUKUK NOSYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ

Course Content

ANAYASAL BİR ÖDEV OLARAK VERGİNİN TEMEL HAKLARLA İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ, VERGİ SORUMLULUĞU, VERGİ ALACAĞI, VERGİ BORCU KAVRAM VE DÜZENLEMELERİ, MÜKELLEF HAKLARI-ÖDEVLERİ, MÜKELLEFİN DENETLENME YOLLARI

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, vergi ödevi ve temel haklarla ilişkisi üzerinden anayasal vergileme ilkelerini sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Vergi ödevi-Anayasa ilişkisini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci vergi alacağı ilişkisinin unsurları ve idari işlem kimliği üzerinden gelişimini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, mükellef ve sorumlu kavramlarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci mükellef ödevlerini sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci vergi borcu ilişkisinin unsurları ve idari işlem kimliği üzerinden gelişimini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci mükellef haklarını sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci mükellefin denetlenme yollarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 VERGİ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÜLKEMİZDEKİ ANAYASAL SÜRECİ VERGİ HUKUKUNUN YERİ VE DİĞER HUKUK DALLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
2 VERGİ KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI VERGİ KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI VERGİ KANUNLARININ ANLAM BAKIMINDAN YORUMLANMASI VERGİ HUKUKUNDA KIYAS VE TİPLEŞTİRME VERGİ HUKUKUNDA İSPAT VE DELİL VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN DELİL SİSTEMİ Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
3 VERGİNİN TARAFLARI VERGİLEMEDE EHLİYET ve TEMSİL VERGİ MAHREMİYETİ VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP, BEKLENMEYEN HAL VE ZOR DURUM VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
4 -MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ- BİLDİRME ÖDEVİ BEYANNAME VERME ÖDEVİ DEFTER TUTMA ÖDEVİ KAYIT DÜZENİNE İLİŞKİN USUL, ÖDEV VE ESASLAR BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN ÖDEVLER MUHAFAZA (SAKLAMA) VE İBRAZ ÖDEVİ DİĞER ÖDEVLER Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
5 MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ VERGİ İDARESİ Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
6 VERGİ ALACAĞI İLİŞKİSİ-I Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
7 VERGİ ALACAĞI İLİŞKİSİ-II Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
8 VERGİ ALACAĞI İLİŞKİSİ-III Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
9 VİZE SINAVI Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
10 VERGİ BORCU İLİŞKİSİ-I Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
11 VERGİ BORCU İLİŞKİSİ-II Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
12 MÜKELLEFİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ- Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
13 MÜKELLEFİN DENETLENME YOLLARI-I Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
14 MÜKELLEFİN DENETLENME YOLLARI-II Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
Resources
Course Notes <div id="bt_name" style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-weight: 700; font-size: 14px;"> <a href="https://www.seckin.com.tr/browser/fa/427539186/kitap/Prof.%20Dr.%20Mualla%20%C3%96ncel" style="font-family: arial; font-size: 11px; color: rgb(153, 0, 0); text-decoration-line: none;">Prof.&nbsp;Dr.&nbsp;Mualla&nbsp;&Ouml;ncel</a><span style="font-family: arial; font-size: 11px;">,&nbsp;</span><a href="https://www.seckin.com.tr/browser/fa/169577848/kitap/Prof.%20Dr.%20Ahmet%20Kumrulu" style="font-family: arial; font-size: 11px; color: rgb(153, 0, 0); text-decoration-line: none;">Prof.&nbsp;Dr.&nbsp;Ahmet&nbsp;Kumrulu</a><span style="font-family: arial; font-size: 11px;">,&nbsp;</span><span itemprop="author" style="font-family: arial; font-size: 11px; color: rgb(153, 0, 0);"><a href="https://www.seckin.com.tr/browser/fa/253879691/kitap/Prof.%20Dr.%20Nami%20%C3%87a%C4%9Fan" style="color: rgb(153, 0, 0); text-decoration-line: none;">Prof.&nbsp;Dr.&nbsp;Nami&nbsp;&Ccedil;ağan</a>, Vergi Hukuku,&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">Eyl&uuml;l 2017 / 26. Baskı / 446 Syf.</span></div> <div itemprop="name" style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-weight: 700;"> <div style="font-size: 10px;"> <a href="https://www.seckin.com.tr/browser/fa/452881172/kitap/Prof.%20Dr.%20Yusuf%20Karako%C3%A7" style="font-family: arial; font-size: 11px; color: rgb(153, 0, 0); text-decoration-line: none;">Prof.&nbsp;Dr.&nbsp;Yusuf&nbsp;Karako&ccedil;</a>, Genel Vergi Hukuku Ders Kitabı, Eyl&uuml;l 2017 / 8. Baskı / 757 Syf.</div> <div> <div itemprop="name"> <div class="kitap_detial_title"> <div id="bt_name" style="font-size: 14px;"> <span style="font-family: arial; font-size: 11px;"><a href="https://www.seckin.com.tr/browser/fa/712617639/kitap/Prof.%20Dr.%20Nurettin%20Bilici" style="color: rgb(153, 0, 0); text-decoration-line: none;">Prof.&nbsp;Dr.&nbsp;Nurettin&nbsp;Bilici</a>, Vergi Hukuku,&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">Şubat 2018 / 44. Baskı / 204 Syf.</span></div> <div> <span style="font-size: 10px;">Prof.Dr.Nihal Saban, Vergi Hukuku,&nbsp;</span><a href="http://www.hukukmarket.com/basim-yili/2016.html" style="color: rgb(66, 73, 82); text-decoration-line: none; border-bottom: 1px dotted rgb(66, 73, 82); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; background-color: rgb(247, 247, 247);">2016 Ekim</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; background-color: rgb(247, 247, 247);">, 8. baskı, 16 x 23,5 cm, 612 sayfa</span></div> </div> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p>
Course Resources
Eylül 2017 / 26. Baskı / 446 Syf.
Prof. Dr. Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku Ders Kitabı, Eylül 2017 / 8. Baskı / 757 Syf.
Prof. Dr. Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Şubat 2018 / 44. Baskı / 204 Syf.
Prof.Dr.Nihal Saban, Vergi Hukuku, 2016 Ekim, 8. baskı, 16 x 23,5 cm, 612 sayfa
 
 

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 10
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5