Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islam Hukuku HUK 257 3 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEZERCAN BEKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Bulunmamaktadır

Course Category
Course Objective

Bu ders islam hukukunun kaynaklarını, ortaya çıkışını ve teşekkülünü açıklamayı amaç edinir. Derste temel hedef islam hukukunun genel yapısını ve bölümlerini açıklayarak İslam hukuku hakkında temel bilgi edinmeyi sağlamaktır. Böylece öğrencilerin mukayeseli bir hukuk mantığına sahip olmasına yardımcı olur.

Course Content

Genel İslam Hukuku, İslam Kamu Hukuku, İslam Özel Hukuku, Karşılaştırmalı Hukukta İslam Hukuku

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İslam Hukukun doğuşu ve gelişimi ile tarihi problemlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İslam hukukundaki hükümlerin sebep ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 İslam eşya hukukunun konularını sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İslam hukukunda borçlar hukukuna ait kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 İslam Hukukun Güncel tartışma konuları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 İslam Hukukunun sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 İslam hukukuna ait bazı problemleri sorgular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 İslam hukukunda kişiler hukuku alanında analiz yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 İslam ceza hukukunun kaynakları ve İslam ceza yargılaması hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 İslam aile hukuku ve miras hukuku konularında değerlendirme yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 İslam Hukukunda kanunlaştırma çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 İslam hukukunun diğer hukuk sistemleri içerisindeki yerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 İslam Hukuku ve modern hukuk sistemleri arasında karşılaştırma yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 İslam hukukundaki bazı kurumları yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 İslam Devlet Hukuku hakkında açıklama yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İslam Hukuku Kavramı ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011, s. 55-61.
2 İslam Hukukunun Kaynakları ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011, s. 61-73.
3 İslam Hukukunun Oluşumu ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011, s. 55-59.
4 İslam Hukukunda İçtihat ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011, s. 55-59.
5 İslam Hukukunda Mezhepler ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011, s. 74-77.
6 İslam devletlerinin mezhep tercihleri ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011, s. 74-77.
7 İslam kamu hukuku ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011, s. 78-102.
8 İslam anayasa hukukunun esasları ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011, s. 78-102.
9 Ara sınav
10 İslam aile hukukunun esasları ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011, s. 107-126.
11 İslam toprak hukukun esasları ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011, s. 102-167.
12 İslam miras hukuku ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011, s. 127-147.
13 İslam hukukunda kanunlaştırma ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011, s. 55-58.
14 İslam hukukun diğer hukuk sistemleri arasındaki yeri ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011, s. 55-58.
Resources
Course Notes
Course Resources

1- ÜÇOK, Coşkun, MUMCU, Ahmet, BOZKURT, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihi, 15. Bası, Turhan Kitabevi, 2011.

2- AYDIN, Mehmet Akif: Türk Hukuk Tarihi, 15. Baskı, Beta, 2018.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Final 1 5 5
Total Workload 52
Total Workload / 25 (Hours) 2.08
dersAKTSKredisi 2