Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anayasa Yargisi HUK 253 3 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SERDAR GÜLENER
Course Lecturers Doç.Dr. SERDAR GÜLENER,
Course Assistants

-Arş. Gör. Mehmet Akgül   -Arş. Gör. Oğuz Kutkan   -Arş. Gör. Doğukan Sever

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Anayasa Yargısı hakkında teorik bilgi vermek ve Türk Anayasa Yargısı düzenini öğretmek.

Course Content

-Anayasa Yargısının Tarihsel Gelişimi, Anlamı ve İşlevi

-Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetim Yolları

-Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

-Yüce Divan İşlevi ve Siyasi Partilerin Denetimi

-Anayasa Mahkemelerinin Kuruluşu

-Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Norm ve Denetimin Türü

-Anayasa Mahkemesi Kararlarının Türleri ve Sonuçları

-Türkiye’de Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tabi Olmayan İşlemler.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 “Anayasa Mahkemesi Kararlarının Türleri ve Sonuçları”nı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 “Anayasa Yargısının Tarihsel Gelişimi, Anlamı ve İşlevi” hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 “Yüce Divan Yargılaması” hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 “Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Norm ve Denetimin Türü” hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 “Siyasi Partilerin Yargısal Denetimi” hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 “Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetim Yolları”ni öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 “Türkiye’de Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tabi Olmayan İşlemler”i öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 “Anayasa Mahkemelerinin Kuruluşu” hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Anayasa Yargısının Doğuşu ve Batı Tarihindeki Öncüler Şeref İba ve Abbas Kılıç’ın Anayasa Yargısı Dersleri adlı kitabından ilgili konu başlıkları okunmalıdır. Sayfa 1-31.
2 Türkiye’de Anayasa Yargısının Gelişimi İba ve Kılıç: Sayfa 31-49
3 Anayasaya Uygunluğun Siyasal Denetimi + Anayasaya Uygunluğun Yargısal Denetimine Genel Bakış + Denetim Zamanı Bakımında Yargısal Denetim Türleri (A priori/A posteriori) İba ve Kılıç: Sayfa 49-61
4 Denetimi Yapan Merci Bakımından Yargısal Denetim Türleri (Merkezi Denetim/Yaygın Denetim) İba ve Kılıç: Sayfa 61-71
5 Soyut Norm Denetimi İba ve Kılıç: Sayfa 71-82
6 Soyut Norm Denetimi İba ve Kılıç: Sayfa 82-92
7 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru’nun Genel Özellikleri ve Dünyadaki Uygulama İba ve Kılıç: Sayfa 92-103
8 Vize
9 Türkiye’de Bireysel Başvuru: Başvurunun Konusu + Başvuru Hakkının Öznesi ve Kötüye Kullanılması + Başvuru Hakkının Kapsamı İba ve Kılıç: Sayfa 103-115
10 Türkiye’de Bireysel Başvuru: Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Şartları + Esas Hakkında İnceleme ve Tedbir Kararı + Bireysel Başvuruda Norm Denetimi + AYM’nin Bireysel Başvuru Kararları ve Sonuçları + Bireysel Başvuru İstatistikleri İba ve Kılıç: Sayfa 115-135
11 Yüce Divan ve Siyasi Partilerin Denetimi İba ve Kılıç: Sayfa 135-148
12 Anayasa Mahkemelerinin Kuruluşu İba ve Kılıç: Sayfa 148-173
13 Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Norm ve Denetimin Türü (Şekil/Esas) İba ve Kılıç: Sayfa 183-201
14 Anayasa Mahkemesi Kararlarının Türleri ve Sonuçları + Türkiye’de Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tabi Olmayan İşlemler İba ve Kılıç: Sayfa 201-212 ve 173-182
Resources
Course Notes
Course Resources

Şeref İba ve Abbas Kılıç - Anayasa Yargısı Dersleri - Turhan Kitabevi – 2.Baskı – 2018.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 57
Total Workload / 25 (Hours) 2.28
dersAKTSKredisi 2