Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yargi Örgütü HUK 252 4 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ KÜÇÜK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ KÜÇÜK,
Course Assistants

Arş. Gör. Recep ÇAKRAK

Course Category
Course Objective

Yargı örgütüne ilişkin kuralların ve bu kurallara göre oluşturulmuş yargı yerlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri hakkında bilgi vermek.

Course Content

Yargı örgütü hukukunun temel kavramları, yargı çeşitleri, genel olarak adli yargı ve idari yargı türleri ve yetkili yargı yerlerinin incelenmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Asliye ticaret mahkemelerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Medeni yargı ve yetkili yargı yerleri hakkında bilgiler sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Özel mahkemeler hakkında bilgiler sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Ceza yargısı ve türlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Genel olarak adli yargı konusunu tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Anayasa yargısı kavramını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Sulh hukuk mahkemelerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Üst derece yargı yerlerini tanımlar ve açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Asliye hukuk mahkemelerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Üst derece yargı yerleri hakkında bilgiler sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
11 Genel olarak yargı çeşitleri ve yetkili yargı yerlerini tanımlar ve açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 Genel olarak idari yargı konusunu tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
13 İdari yargıda yetkili yargı yerler konusunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
14 Yargı örgütü hukukunun temel kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hukuk Kavramı, Hukuk Kuralları, Normlar Hiyerarşisi Köksal, s.3-10
2 Yargı Örgütü Hukukunun Temel Kavramları, Yargı Yerlerinin Sınıflandırılması Kiksal, s.15-22
3 Yargı Yerlerinin Çalışma İlkeleri Köksal, s.23-30
4 Yargı Bağımsızlığı, Yargıç ve Savcılık Teminatı Köksal, s.35-36
5 Yargı Örgütü Hukukunun Konusu ve Kaynakları Köksal, s.37-40
6 Türk Yargı Örgütünün Genel Yapısı Köksal, s.41-42
7 Anayasa Yargısı Köksal, s.43-61
8 Adli Yargı Örgütü Köksal, s.67-138
9 Ara sınav -
10 İdari Yargı Örgütü Köksal, s.139-158
11 Uyuşmazlık Yargısı Köksal, s.159-164
12 Hesap Yargısı Köksal, s.165-182
13 Seçim Yargısı Köksal, s.183-190
14 Deniz Müsadere Mahkemeleri, Arabuluculuk ve Tahkim Yargılaması Köksal, s.191-210
Resources
Course Notes <p> -</p>
Course Resources

- Doç.Dr. Mehmet Köksal, Yargı Örgütü Hukuku, Legal Yayınları, İstanbul 2018.

Week Documents Description size
0 Yargı Örgütü Ders Notu 4.57 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 57
Total Workload / 25 (Hours) 2.28
dersAKTSKredisi 2