Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dünyasinda Müzik FLM 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi UMUT ERDOĞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Müzik konusunun sadece Türkiye Cumhuriyeti sathında değil bütün Türk dünyası coğrafyası göz önünde bulundurularak mukayeseli bir şekilde ele alınması, Türk kültür ve sanatı açısından geleceğe sağlıklı çıkarımlar yapabilmesine kapı açacaktır.
Course Content Makam, usul, form, güfte seçimi ve terminoloji benzeri Türk dünyasına ait müzik unsurları arasındaki karşılaştırmalar üzerinde durulacak ve bu unsurların gelişim ve değişim süreçleri eserler üzerinde yapılacak analitik çalışmalarla değerlendirilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk dünyasına ait müzik unsurlarını bilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türk kültür ve sanatı açısından geleceğe sağlıklı çıkarımlar yapabilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Klâsik Türk müziği ve müzik folkloru repertuarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Uygur Özerk Bölgesindeki müzik unsurlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 konusunun sadece Türkiye Cumhuriyeti sathında değil bütün Türk dünyası coğrafyası göz önünde bulundurularak mukayesesini yapabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türk dünyasına ait müzik unsurlarını karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Klâsik Türk müziği ve müzik folkloru repertuarı ile Kazak, Kırgız, Türkmen, Azeri, Özbek,Tatar vb. Asya Türk Topluluklarının Müzik repertuarları başta olmak üzere Rumeli ve Balkanlardaki Türk unsurlarına ait olan müzikler
2 Klâsik Türk müziği ve müzik folkloru repertuarı ile Kazak, Kırgız, Türkmen, Azeri, Özbek,Tatar vb. Asya Türk Topluluklarının Müzik repertuarları başta olmak üzere Rumeli ve Balkanlardaki Türk unsurlarına ait olan müzikler
3 Klâsik Türk müziği ve müzik folkloru repertuarı ile Kazak, Kırgız, Türkmen, Azeri, Özbek,Tatar vb. Asya Türk Topluluklarının Müzik repertuarları başta olmak üzere Rumeli ve Balkanlardaki Türk unsurlarına ait olan müzikler
4 Uygur Özerk Bölgesindeki müzik unsurları
5 Uygur Özerk Bölgesindeki müzik unsurları
6 Uygur Özerk Bölgesindeki müzik unsurları
7 Uygur Özerk Bölgesindeki müzik unsurları
8 Makam, usul, form, güfte seçimi ve terminolojileri
9 Makam, usul, form, güfte seçimi ve terminolojileri
10 Makam, usul, form, güfte seçimi ve terminolojileri
11 Makam, usul, form, güfte seçimi ve terminolojileri
12 Türk dünyasına ait müzik unsurları arasındaki karşılaştırmaları
13 Türk dünyasına ait müzik unsurları arasındaki karşılaştırmaları
14 Türk dünyasına ait müzik unsurları arasındaki karşılaştırmaları
Resources
Course Notes Klâsik Türk müziği ve müzik folkloru repertuarı ile Kazak, Kırgız, Türkmen, Azeri, Özbek,Tatar vb. Asya Türk Topluluklarının Müzik repertuarları başta olmak üzere Rumeli ve Balkanlardaki Türk unsurlarına ait olan müzikler ve Uygur Özerk Bölgesindeki müzik unsurları göz önünde bulundurulacaktır. ATAMAN, Sadi Yaver, Karşılaştırmalı Türk Halk Musıkisi, Metrik Sistem Tonal Özellikler, Süleyman Şenel Arşivi; TERZİOĞLU, Cihangir; Halk Müziğinde Metrik Sistem, İTÜ Sos. Blm. Enst. Basılmamış Yüksel Lisans Tezi, İstanbul, 1995. TURA, Yalçın; Türk Halk Musıkisindeki Makam Hususiyetleri ve Bunların Dayandığı Ses Sistemi, Milletlerarası Türk Folklor Kongre Bildirileri I-VI,Kültür Bakanlığı, Ankara..
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Bilim ve sanatın gerektirdiği yol (metod) ve yordam(teknik)lara hakimdir X
2 Türk ve Batı müziği ile Türk folklorunun temel unsurlarını bilir; bağımsız araştırma yapabilir, çalışma sahası ile ilgili konuları yorumlayabilir ve sentezleyebilir. X
3 Folklor ve müzikoloji bilim uzmanı; kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Müzik bilimine sağladığı katkıların yanında, eğitim, estetik ve diğer bilimlik disiplinlerle ilgili olarak araştırır ve bağlar kurar. X
4 Halk biliminin müzik sanatıyla ilgili alanını oluşturan halk müziği konularına hakimdir. X
5 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
6 Folklor ve Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma ve öğretme becerisine sahiptir. X
7 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınan; tartışma, analiz, açıklama ve sentezlere ulaşma yönünde öğretim ve araştırmalar yapacak; Türk folkloru ve Türk müziği bilimini ileri sevilere taşıyacak öğretim yapar. X
8 Folklor ve Müzikoloji konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
9 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 2 8 16
Final 1 8 8
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6