Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal ve Mesleki Grup Müzikleri FLM 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MÜRVET NEVRA KÜPANA
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Dilek CANTEKİN

Course Category
Course Objective

Geleneksel kültürde var olan, çeşitli yöre müzik örneklerinin icra, ortam ve müzikal yapı bakımdan incelenerek, Türk halk müziğindeki yerinin karşılaştırılması. Müziği doğuran sosyal çevrenin tanınması müziğin daha doğru anlaşılması ve yorumlanmasına sebep olacaktır

Course Content

Sosyal meslek grup kavramı ve tanımı; yerel grup müzik türleri; Sıra Gecesi; Kürsübaşı; Yaren; Oturak Alemi; Barana Sohbetleri; Gençlik Teşkilatı; Yatsı Oturumları; Ahilik Teşkilatı; Gezek grup müzikleri; halkbilimi; müzikolojik kavramlar ve metodolojisi. Yaren Sohbeti, Sıra Gecesi, Oturak Alemi, Serdâb Faslı, Saray Faslı vb. zümre müzikleri, Değirmenci, Keçeci, Balıkçı, Leblebici, helvacı vb esnaf havaları ait oldukları çerçeve içinde özellikle müzik form ve şekilleri açısından değerlendirilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiyede yaşayan sosyal meslek gruplarını tanır ve halk bilimi metodolojisi hakkında genel bilgi düzeyine ulaşır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Yöresel müzik terminolojisindeki kavramlar ve kültürü hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Sosyal meslek grup müziklerinin halk bilimindeki yerini ve önemini kavrar. Yakın disiplinlerle ilişkilerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Grup müziklerinin karşılatırılmasını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Müzikoloji kavramı ve tanımını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Folklor kavramı ve tanımını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Folk, lore, folklor kavramı ve tanımı Kaynak yayınlar, yaşayarak ve görerek uygulama
2 Müzikloji kavramı ve tanımı
3 Sıra Gecesi kavramı, içeriği, amacı ve alanı Kaynak yayınlar, yaşayarak ve görerek uygulama
4 Kürsübaşı kavramı,içeriği, amacı ve alanı
5 Yaren kavramı,içeriği, amacı ve alanı Kaynak yayınlar, yaşayarak ve görerek uygulama
6 Oturak Alemi, içeriği, amacı ve alanı
7 Barana sohbetleri, kavramı, amacı ve alanı Kaynak yayınlar, yaşayarak ve görerek uygulama
8 Gençlik Teşkilatı, kavramı, amacı ve alanı
9 Yatsı oturumları, kavramı, amacı ve alanı Kaynak yayınlar, yaşayarak ve görerek uygulama
10 Ahilik Teşkilatı, kavramı, amacı ve alanı
11 Gezek grupları, kavramı, amacı ve alanı Kaynak yayınlar, yaşayarak ve görerek uygulama
12 Grup müziklerinin karşılatırılması
13 Grup müziklerinin etnomüzikoloji, organoloji disiplini ile karşılaştırılması Kaynak yayınlar, yaşayarak ve görerek uygulama
14 Grup müziklerinin etnomüzikoloji, organoloji disiplini ile karşılaştırılması
Resources
Course Notes <p>ATAMAN, Sadi Yaver; Esnaf T&uuml;rk&uuml;leri, İstanbul, 1954. Eski T&uuml;rk D&uuml;ğ&uuml;nleri, Ankara, 1992. USLU, Necati Asım; &Ccedil;ankırı Yaren Sohbetleri I-II Akademi Mecmuası, Nisan-Temmuz, İstanbul, 1986. GAZİMİHAL, M. Ragıp; Konyada Musık&icirc;, Ankara, 1947. Notalarla Harput Musikisi I-II, Elazığ Valiliği, Elazığ, 1999.</p>
Course Resources

ÖRNEK, Sedat Veyis, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 2000.
BORATAV, Pertev Naili, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi
ALANGU, Tahir; Türkiye Folkloru El kitabı, Adam Yay., İstanbul, 1983.
EKİCİ, Metin Halk Bilgisi Derleme ve İnceleme Yöntemleri
ÖZDEMİR, Nebi, Medya Kültür ve Edebiyat, Geleneksel Yay., 2008.
ÖZDENİR,Nebi,Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, Akçağ Yay., İstanbul, 2005.
OĞUZ, Öcal ve Seval KASIMOĞLU, Yaşayan Geleneksel Meslekler, Gazi Üniversitesi, THBMER Yay., Ankara,2005.
TEZCAN, Mahmut, Çankırı Yaren Sohbetleri, Kültür Bakanlığı Yay., Ank. 1989.
ER, Tülay, Simav İlçesi ve Çevresi Yaren Teşkilatı, Kül., Bak . Yay., Ank. 1989
Dersin içeriğine uygun olarak sosyal ve meslek grup müzik örneklerini bizzat yerinde görmek, incelemek ve diğer örneklerle karşılaştırmak

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Bilim ve sanatın gerektirdiği yol (metod) ve yordam(teknik)lara hakimdir X
2 Türk ve Batı müziği ile Türk folklorunun temel unsurlarını bilir; bağımsız araştırma yapabilir, çalışma sahası ile ilgili konuları yorumlayabilir ve sentezleyebilir. X
3 Folklor ve müzikoloji bilim uzmanı; kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Müzik bilimine sağladığı katkıların yanında, eğitim, estetik ve diğer bilimlik disiplinlerle ilgili olarak araştırır ve bağlar kurar. X
4 Halk biliminin müzik sanatıyla ilgili alanını oluşturan halk müziği konularına hakimdir. X
5 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
6 Folklor ve Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma ve öğretme becerisine sahiptir. X
7 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınan; tartışma, analiz, açıklama ve sentezlere ulaşma yönünde öğretim ve araştırmalar yapacak; Türk folkloru ve Türk müziği bilimini ileri sevilere taşıyacak öğretim yapar. X
8 Folklor ve Müzikoloji konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
9 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 2 8 16
Final 1 8 8
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6