Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanat Sosyolojisi FLM 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç. KEREM CENK YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sosyal bir olgu olarak müzik, diğer alanlar gibi ülkelerin kültür politikalarından ve dünyadaki değişmelerden etkilenmektedir. Bu sebeple toplum, kültür ve müzik ilişkisinin sosyolojik yaklaşımlarla ele alınması gereklidir.
Course Content Çağdaş kültür politikasında sanatın yeri, lirik anlama ve yorumlama müzikte yeni algılama biçimi Klein sistemi, sosyolojik sahneleme işlevi, fitürizm ve fitürizmler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kültür ve müzik ilişkisini kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Çağdaş kültür politikasında sanatın yeri hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Müziği sosyal bir olgu olarak uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Sosyal bir olgu olarak müzik, diğer alanlar gibi ülkelerin kültür politikalarından ve dünyadaki değişmelerden haberdar olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Toplum ve müzik ilişkisini kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 toplum, kültür ve müzik ilişkisinin sosyolojik yaklaşımlarla ele alınması gerektiğini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal bir olgu olarak müzik
2 Toplum ve kültür ilişkisi
3 Toplum ve müzik ilişkisi
4 Kültür ve müzik ilişkisi
5 Toplum, kültür ve müzik ilişkisi
6 Toplum, kültür ve müzik ilişkisi
7 Çağdaş kültür politikasında sanatın yeri
8 Çağdaş kültür politikasında sanatın yeri
9 Çağdaş kültür politikasında sanatın yeri
10 Lirik anlama ve yorumlama
11 Lirik anlama ve yorumlama
12 Müzikte yeni algılama biçimi Klein sistemi
13 Sosyolojik sahneleme işlevi
14 Fitürizm ve fitürizmler
Resources
Course Notes KURTKAN, Amiran; Sosyoloji, 1976. SEZER, Baykan; Sosyolojinin Ana Baskıları, 1985. CEVDET, Abdullah; Düşünen Musiki, 1932. TURHANLI, Halil; Müzik ve Muhalefet, Altıkırkbeş Yay., 1946. EXELCI, Lean; Fransız Musikisinin 19. Uyanışı ve Muasır Türk Musikisinin Gelişmesi Üzerindek Etkisi, Becit Basımevi, 1967.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Bilim ve sanatın gerektirdiği yol (metod) ve yordam(teknik)lara hakimdir X
2 Türk ve Batı müziği ile Türk folklorunun temel unsurlarını bilir; bağımsız araştırma yapabilir, çalışma sahası ile ilgili konuları yorumlayabilir ve sentezleyebilir. X
3 Folklor ve müzikoloji bilim uzmanı; kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Müzik bilimine sağladığı katkıların yanında, eğitim, estetik ve diğer bilimlik disiplinlerle ilgili olarak araştırır ve bağlar kurar. X
4 Halk biliminin müzik sanatıyla ilgili alanını oluşturan halk müziği konularına hakimdir. X
5 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
6 Folklor ve Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma ve öğretme becerisine sahiptir. X
7 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınan; tartışma, analiz, açıklama ve sentezlere ulaşma yönünde öğretim ve araştırmalar yapacak; Türk folkloru ve Türk müziği bilimini ileri sevilere taşıyacak öğretim yapar. X
8 Folklor ve Müzikoloji konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
9 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 2 8 16
Final 1 8 8
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6