Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Müzik Analizi Uygulamalari FLM 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MÜRVET NEVRA KÜPANA
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Müzikbiliminin ilkeleriyle Türk klasik ve müzik-folklorunun incelenmesi yoluyla Türk müzikolojisine katkıda bulunulması amaçlanır. .

Course Content

Şarkı-türkü ve her türlü halk ezgisinin melodi, makam (ayak),usul ve biçimleri üzerinde analiz çalışması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Müzikbiliminin ilkelerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Müzik analiz uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Türk klasik ve müzik-folklorunun incelenmesi yoluyla Türk müzikolojisi hakkında bilgiye sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Halk ezgisi melodilerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Makam (ayak),usul ve biçimlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Analiz çalışmasını yapar. Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Şarkı-türkü
2 Şarkı-türkü
3 Şarkı-türkü
4 Halk ezgisi melodileri.
5 Halk ezgisi melodileri.
6 Halk ezgisi melodileri.
7 Makam (ayak),usul ve biçimleri
8 Makam (ayak),usul ve biçimleri
9 Makam (ayak),usul ve biçimleri
10 Makam (ayak),usul ve biçimleri
11 Analiz çalışması
12 Analiz çalışması
13 Analiz çalışması
14 Analiz çalışması
Resources
Course Notes <p>Kl&acirc;sik T&uuml;rk M&uuml;ziği ve M&uuml;zik-Folkloru Repertuarı, ATAMAN, Sadi Yaver; Karşılaştırmalı T&uuml;rk Halk Musıkisi, Metrik Sistem Tonal &Ouml;zellikler, S&uuml;leyman Şenel Arşivi; TERZİOĞLU, Cihangir; Halk M&uuml;ziğinde Metrik Sistem, İT&Uuml; Sos. Blm. Enst. Basılmamış Y&uuml;ksel Lisans Tezi, İstanbul, 1995; TURA, Yal&ccedil;ın; &uuml;rk Halk Musıkisindeki Makam Hususiyetleri ve Bunların Dayandığı Ses Sistemi III. Milletlerarası T&uuml;rk Folklor Kongre Bildirileri, Ankara, 1987.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Bilim ve sanatın gerektirdiği yol (metod) ve yordam(teknik)lara hakimdir X
2 Türk ve Batı müziği ile Türk folklorunun temel unsurlarını bilir; bağımsız araştırma yapabilir, çalışma sahası ile ilgili konuları yorumlayabilir ve sentezleyebilir. X
3 Folklor ve müzikoloji bilim uzmanı; kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Müzik bilimine sağladığı katkıların yanında, eğitim, estetik ve diğer bilimlik disiplinlerle ilgili olarak araştırır ve bağlar kurar. X
4 Halk biliminin müzik sanatıyla ilgili alanını oluşturan halk müziği konularına hakimdir. X
5 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
6 Folklor ve Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma ve öğretme becerisine sahiptir. X
7 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınan; tartışma, analiz, açıklama ve sentezlere ulaşma yönünde öğretim ve araştırmalar yapacak; Türk folkloru ve Türk müziği bilimini ileri sevilere taşıyacak öğretim yapar. X
8 Folklor ve Müzikoloji konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
9 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 2 8 16
Final 1 8 8
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6