Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Folklor Müzik ve Kültür Felsefesi FLM 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DİLEK CANTEKİN ELYAĞUTU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Müzik ve folklor kültürün en rafine ve yaşama gücü en yüksek ürünleridir. Ancak onları hazırlayan arka plan özellikle ülkemizde hızla kaybolmaktadır. Kültür felsefesi metodlarıyla o arka plana ulaşmak amaçlanmaktadır.
Course Content Felsefî sorgulama ve yorumlama teknikleri, anlama ve anlama yeteneklerinin harekete geçirilmesi, kültür denen organizmayı kendi hayatiyeti ve bütünlüğüyle kavramak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Müzik ve folklor kültürün en rafine ve yaşama gücü en yüksek ürünleri olduğunu öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Kültür felsefesi metodlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Müzik folkloru ve diğer kavramlar hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Kültür denen organizmayı kendi hayatiyeti ve bütünlüğüyle kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Müzik folklorunun kültür içerisindeki yerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Felsefî sorgulama ve yorumlama teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Müzik ve folklor kültürü
2 Müzik ve folklor kültürü
3 Kültür
4 Kültür etimolojisi.
5 Kültür felsefesi
6 Kültür felsefesi
7 Kültür felsefesi metodları
8 Kültür felsefesi metodları
9 Felsefî sorgulama ve yorumlama teknikleri
10 Felsefî sorgulama ve yorumlama teknikleri
11 Anlama yeteneklerinin harekete geçirilmesi
12 Anlama yeteneklerinin harekete geçirilmesi
13 Sanat ve Yanılsama
14 Sanat ve Yanılsama
Resources
Course Notes GOMBRİCH, Sanat ve Yanılsama, İstanbul, 1995; ARSLAN, Ahmet; Felsefeye Giriş, Vadi Yayınları, Ankara, 2002. TANYOL, Tuğrul; Müziğin Toplumsal Temelleri YAZKO, Felsefe Yazıları, 2. Kitap, İstanbul, 1982.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Bilim ve sanatın gerektirdiği yol (metod) ve yordam(teknik)lara hakimdir X
2 Türk ve Batı müziği ile Türk folklorunun temel unsurlarını bilir; bağımsız araştırma yapabilir, çalışma sahası ile ilgili konuları yorumlayabilir ve sentezleyebilir. X
3 Folklor ve müzikoloji bilim uzmanı; kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Müzik bilimine sağladığı katkıların yanında, eğitim, estetik ve diğer bilimlik disiplinlerle ilgili olarak araştırır ve bağlar kurar. X
4 Halk biliminin müzik sanatıyla ilgili alanını oluşturan halk müziği konularına hakimdir. X
5 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
6 Folklor ve Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma ve öğretme becerisine sahiptir. X
7 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınan; tartışma, analiz, açıklama ve sentezlere ulaşma yönünde öğretim ve araştırmalar yapacak; Türk folkloru ve Türk müziği bilimini ileri sevilere taşıyacak öğretim yapar. X
8 Folklor ve Müzikoloji konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
9 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 2 8 16
Final 1 8 8
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6