Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Eğitim Tarihinde Müzik Bilimi FLM 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MÜRVET NEVRA KÜPANA
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Müzik eğitimi 1908den sonra Darül Elhan, Terakki-i Musiki, Musiki-i Osmanî, Darut-Talimi Musiki, İstanbul Devlet Konservatuvarı olarak bir tarihî seyir izlemiştir. Müzik yayıncılığı kanalıyla da insanların ilgisi arttırılmış ve müzik okullarına halkın talebi artmıştır.

Course Content

Müzik eğitimi politikayla ilgilidir. Cumhuriyetin ilanından sonraki müzik politikaları müzik eğitimine önem vermekle birlikte öncelikle batı müziği eğitimi yapılmıştır. Müzik politikaları devletin uzun vadeli politikaları ile uyum saplayacak şekilde toplumun beklenti ve taleplerine cevap vermeye çalışmıştır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Müzik eğitimi politikaylarını öğrenmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İstanbul Devlet Konservatuvarı Tarihçesini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Batı müziği eğitimi tarihini anlatabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Cumhuriyetin ilanından sonraki müzik politikaları hakkında bilgi sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Müzik eğitimi politikalarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 1908den sonra Darül Elhan, Terakki-i Musiki, Musiki-i Osmanî, Darut-Talimi Musiki, İstanbul Devlet Konservatuvarı olarak tarihî birseyir izlediğini bilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Müzik eğitimi politikaları.
2 Müzik eğitimi 1908den sonra.
3 Darül Elhan
4 Terakki-i Musiki
5 Musiki-i Osmanî
6 Darut-Talimi Musiki
7 İstanbul Devlet Konservatuvarı Tarihçesi.
8 Müzik yayıncılığı
9 Müzik yayıncılığı
10 Cumhuriyetin ilanından sonraki müzik politikaları
11 Cumhuriyetin ilanından sonraki müzik politikaları
12 Cumhuriyetin ilanından sonraki müzik politikaları
13 Batı müziği eğitimi tarihi.
14 Batı müziği eğitimi tarihi.
Resources
Course Notes <p>NORRIS C.; Music and The Politics of Culture, New York, 1989. PA&Ccedil;ACI, G&ouml;n&uuml;l; Cumhuriyetin Sesleri, İstanbul Tarih Vakfı, 1989. Atat&uuml;rk ve Musiki, Sevda Cenap And M&uuml;zik Vakfı, Ankara. KOSAL, Vedat; Osmanlıda Klasik Batı M&uuml;ziği, 1998. KODAMAN, Bayram; Abd&uuml;lhamit Devri Eğitim Sistemi, &Ouml;t&uuml;ken Yayınları, İstanbul, 1980.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Bilim ve sanatın gerektirdiği yol (metod) ve yordam(teknik)lara hakimdir X
2 Türk ve Batı müziği ile Türk folklorunun temel unsurlarını bilir; bağımsız araştırma yapabilir, çalışma sahası ile ilgili konuları yorumlayabilir ve sentezleyebilir. X
3 Folklor ve müzikoloji bilim uzmanı; kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Müzik bilimine sağladığı katkıların yanında, eğitim, estetik ve diğer bilimlik disiplinlerle ilgili olarak araştırır ve bağlar kurar. X
4 Halk biliminin müzik sanatıyla ilgili alanını oluşturan halk müziği konularına hakimdir. X
5 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
6 Folklor ve Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma ve öğretme becerisine sahiptir. X
7 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınan; tartışma, analiz, açıklama ve sentezlere ulaşma yönünde öğretim ve araştırmalar yapacak; Türk folkloru ve Türk müziği bilimini ileri sevilere taşıyacak öğretim yapar. X
8 Folklor ve Müzikoloji konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
9 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 2 8 16
Final 1 8 8
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6