Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kültür ve Müzik FLM 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MÜRVET NEVRA KÜPANA
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Dilek CANTEKİN

Course Category
Course Objective

Kültür milletlerin hayatında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Toplumdaki sosyal değişmelere bağlı olarak, kültürün ayrılmaz bir parçası olan müzik de etkilenmektedir. Bu etkilenmenin müziğin kültürel fonksiyonlarıyla bağlantılı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Course Content

Kültürün nitelikleri, kültür müzik ilişkisi, müziğin kültürel fonksiyonları, kültürel değişmelerin müziğe etkisi, dinlenmekte olan müzik türlerinin sosyal kültürel çözümlenmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kültürün niteliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Müziğin kültürel fonksiyonlarını anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Kültür milletlerin hayatında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu sentezler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Müziğin kültürel fonksiyonlarıyla bağlantılı olarak incelenmesini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Kültürel değişmelerin müziğe etkisini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Kültür müzik ilişkisini kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kültürün nitelikleri
2 Kültürün nitelikleri
3 Kültür müzik ilişkisi
4 Kültür müzik ilişkisi
5 Müziğin kültürel fonksiyonları
6 Müziğin kültürel fonksiyonları
7 Müziğin kültürel fonksiyonları
8 Kültürel değişmelerin müziğe etkisi
9 Kültürel değişmelerin müziğe etkisi
10 Kültürel değişmelerin müziğe etkisi
11 Dinlenmekte olan müzik türlerinin sosyal kültürel çözümlenmesi.
12 Dinlenmekte olan müzik türlerinin sosyal kültürel çözümlenmesi.
13 Dinlenmekte olan müzik türlerinin sosyal kültürel çözümlenmesi.
14 Dinlenmekte olan müzik türlerinin sosyal kültürel çözümlenmesi.
Resources
Course Notes <p>JİDANOV, A.; Edebiyat M&uuml;zik ve Felsefe &Uuml;zerine,1997. ALTAR, Cevat Memduh; Sanat Felsefesi &Uuml;zerine, YKY, 1997. SUN, M., Kataoğlu M.; T&uuml;rk Kalarak &Ccedil;ağdaşlaşma, M&uuml;zik Ans. Yay., 1993. TURHANLI, Halil; M&uuml;zik ve Muhalefet, Altıkırkbeş Yayınları, 1946. CEVDET, Abdullah; D&uuml;ş&uuml;nen Musiki, 1932. TUFAN, Muzaffer; Kahramanlık T&uuml;rk&uuml;lerinin Sosyolojik &Ouml;nemi, 1990. HONİCSHEİM; Musıc and Society 1973-1979 New York. &Ouml;ZBEK, Meral; Pop&uuml;ler K&uuml;lt&uuml;r ve Orhan Gencebay Arabeski, 1991.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Bilim ve sanatın gerektirdiği yol (metod) ve yordam(teknik)lara hakimdir X
2 Türk ve Batı müziği ile Türk folklorunun temel unsurlarını bilir; bağımsız araştırma yapabilir, çalışma sahası ile ilgili konuları yorumlayabilir ve sentezleyebilir. X
3 Folklor ve müzikoloji bilim uzmanı; kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Müzik bilimine sağladığı katkıların yanında, eğitim, estetik ve diğer bilimlik disiplinlerle ilgili olarak araştırır ve bağlar kurar. X
4 Halk biliminin müzik sanatıyla ilgili alanını oluşturan halk müziği konularına hakimdir. X
5 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
6 Folklor ve Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma ve öğretme becerisine sahiptir. X
7 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınan; tartışma, analiz, açıklama ve sentezlere ulaşma yönünde öğretim ve araştırmalar yapacak; Türk folkloru ve Türk müziği bilimini ileri sevilere taşıyacak öğretim yapar. X
8 Folklor ve Müzikoloji konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
9 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 2 8 16
Final 1 8 8
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6