Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Folklor ve Müzikoloji Metedolojisi FLM 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MÜRVET NEVRA KÜPANA
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Dilek CANTEKİN

Course Category
Course Objective

Akademik çalışma içine girmiş bulunan Yüksek Lisans öğrencilerinin, araştırma tekniğiyle donanımlı olmaları ve alanlarında yeterli literatür bilgisine sahip bulunmaları amaçlanır.

Course Content

Folklor araştırma metot ve teknikleri, Müzikoloji araştırma metot ve teknikleri, uygulama ödevleri, Folklor ve Müzikoloji alanında temel kaynaklar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk Müzik folklorunun tarihçesini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Folklor ve Müzikoloj alanında temel kaynakları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Folklor ve Müzikoloji ilişkisini kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Dünya Müzik folklorunun tarihçesini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Folklor araştırma metot ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Müzikoloji araştırma metot ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Folklor araştırma metot ve teknikleri
2 Folklor araştırma metot ve teknikleri
3 Folklor araştırma metot ve teknikleri
4 Müzikoloji araştırma metot ve teknikleri
5 Müzikoloji araştırma metot ve teknikleri
6 Müzikoloji araştırma metot ve teknikleri
7 Uygulama ödevleri
8 Uygulama ödevleri
9 Uygulama ödevleri
10 Folklor ve Müzikoloji
11 Folklor ve Müzikoloji
12 Temel kaynaklar
13 Temel kaynaklar
14 Temel kaynaklar
Resources
Course Notes <p>K&Uuml;T&Uuml;KOĞLU, M&uuml;bahat; Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul 1992. TOGAN, Zeki Vel&icirc;d&icirc;; Tarihte Usul, İstanbul 1996. ARMAY, Ural; Bilimsel Araştırma ve Teknikleri, İstanbul, 1987. PAMUK&Ccedil;U, Mahir; Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Temel İlkeler, Ankara, 1975. TAN, Nail; Folklor, 1985. &Ccedil;OBANOĞLU, &Ouml;zkul; Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Y&ouml;ntemleri, Ak&ccedil;ağ Yayınları, Ankara, 1999; EL&Ccedil;İN, Ş&uuml;kr&uuml;; Halk Edebiyatına Giriş, Ak&ccedil;ağ Yayınları, Ankara,1993.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Bilim ve sanatın gerektirdiği yol (metod) ve yordam(teknik)lara hakimdir X
2 Türk ve Batı müziği ile Türk folklorunun temel unsurlarını bilir; bağımsız araştırma yapabilir, çalışma sahası ile ilgili konuları yorumlayabilir ve sentezleyebilir. X
3 Folklor ve müzikoloji bilim uzmanı; kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Müzik bilimine sağladığı katkıların yanında, eğitim, estetik ve diğer bilimlik disiplinlerle ilgili olarak araştırır ve bağlar kurar. X
4 Halk biliminin müzik sanatıyla ilgili alanını oluşturan halk müziği konularına hakimdir. X
5 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
6 Folklor ve Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma ve öğretme becerisine sahiptir. X
7 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınan; tartışma, analiz, açıklama ve sentezlere ulaşma yönünde öğretim ve araştırmalar yapacak; Türk folkloru ve Türk müziği bilimini ileri sevilere taşıyacak öğretim yapar. X
8 Folklor ve Müzikoloji konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
9 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 2 8 16
Final 1 8 8
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6