Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yaratici Drama DAO 352 6 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SEVGİ COŞKUN KESKİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sözel olan ve olmayan iletişimi eğitim ortamında sağlamak; yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi harekete geçirmek; dört temel dil becerisini geliştirmek; sanat formlarına saygı göstermek; Din eğitimde dramaya dayalı etkinlikler geliştirmektir.
Course Content Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş grupları ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dört temel dil becerisini (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) becerilerini kazanır. Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Grup Çalışması, Ödev, Sınav ,
2 Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kazanımlarını kazandırmak amacıyla drama metinleri tasarlar ve uygular. Grup Çalışması, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Kendine güven duyma ve karar verme becerileri gelişir. Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
4 Sanat formlarına saygı gösterir. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bağımsız düşünme gelişir. Bireysel Çalışma, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 İşbirliği yapma ve sorumluluk becerileri gelişir. Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
7 Yaratıcılık ve estetik becerilerini kazandırır. Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin içeriğini tanıtma ve Din kültürü ve Ahlak Bilgisi ile ilgili temel kavramların ve program yapısının gözden geçirilmesi. Ders notları 1. Bölüm okunur.
2 Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı ortaya konulur Ders notları 2. Bölüm okunur.
3 Çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi verilir. Eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları gözden geçirilir Ders notları 3. Bölüm okunur.
4 Eğitici dramanın yaş grupları ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri ve eğitsel drama da özel teknikler, gözden geçirilir Ders notları 4. Bölüm okunur.
5 Eğitsel dramanın değerlendirilmesinin nasıl yapılacağına dair çağdaş değerlendirme teknikleri tanıtılır. Ders notları 5. Bölüm okunur.
6 Din kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanımlarına yönelik eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi [1] Din kültürü ve Ahlak Bilgisi ders programları sınıf ortamına getirilir
7 Din kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanımlarına yönelik eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi DKAB programı ilgili kazanıma uygun örnekler sınıfta sunulmak üzere sınıf ortamına getirilir.
8 Din kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanımlarına yönelik eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi DKAB programı ilgili kazanıma uygun örnekler sınıfta sunulmak üzere sınıf ortamına getirilir.
9 Din kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanımlarına yönelik eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi DKAB programı ilgili kazanıma uygun örnekler sınıfta sunulmak üzere sınıf ortamına getirilir.
10 Din kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanımlarına yönelik eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi DKAB programı ilgili kazanıma uygun örnekler sınıfta sunulmak üzere sınıf ortamına getirilir.
11 Din kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanımlarına yönelik eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi DKAB programı ilgili kazanıma uygun örnekler sınıfta sunulmak üzere sınıf ortamına getirilir.
12 Din kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanımlarına yönelik eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi DKAB programı ilgili kazanıma uygun örnekler sınıfta sunulmak üzere sınıf ortamına getirilir.
13 Din kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanımlarına yönelik eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi DKAB programı ilgili kazanıma uygun örnekler sınıfta sunulmak üzere sınıf ortamına getirilir.
14 Din kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanımlarına yönelik eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi DKAB programı ilgili kazanıma uygun örnekler sınıfta sunulmak üzere sınıf ortamına getirilir.
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ilgili ders notu (1-4. Bölüm)
Course Resources (1) MEB Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programı
(2) Küçükahmet L; H. Borçbakan; S.S. Karamanoğlu (2001) “İlköğretimde Drama” Ankara
(3) Gönen M; S. Şahin; A.İ. Yükselen; E. Tanju; S. A. Celep (2006); “Çocuklar İçin Yaratıcı Drama” EPSİLON YAYINLARI
(4) Yılmaz N.; A. Kırkar; M.C. Alibeyolu; B. Kılıçarslan (2008) “İlköğretim Derslerinde Yaratıcı Drama Uygulamaları” ÇINAR YAYINLARI
(5) Üstündağ T. (2000) Yaratıcı Drama ve Öğretmenimin Günlüğü PEGEM A YAYINLARI
[6] Güler, Tuğba (2007). Din ve Ahlak Öğretiminde Drama Örnekleri. Ankara: Nobel Yayın
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 30 30
Final 1 10 10
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 3