Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sinif ve Okul Yönetimi EBB 301 5 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. KERİM KARABACAK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ HAKKINDA TEMEL BİLGİ VE BECERİLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK.
ÖĞRENCİLERE SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAM VE UNSURLARINI ÖĞRETMEK
Course Content TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI, AMAÇ VE İLKELERİ, YASAL DAYANAKLARI, YÖNETİM KURAM VE SÜREÇLERİ, OKUL YÖNETİMİ, OKULA TOPLUMSAL KATILIMTÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ HAKKINDA TEMEL BİLGİ VE BECERİLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA.
SINIF ORGANİZASYONUNU SAĞLAYARAK SINIF ORTAMINDA SINIF İÇİ İLETİŞİMİN OLUŞMASI VE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE YETERLİLİĞE SAHİP OLMA
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 ) İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ VE YAKLAŞIMLARINI AÇIKLAMA Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISINI ANLATMA Soru-Cevap, Anlatım, Grup Çalışması, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
3 OLUMLU ÖĞRENME ORTAMINI NASIL OLUŞTURACAĞINI TARTIŞMA Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 SINIF İÇİNDE ZAMAN KULLANIMINI UYGULAMA Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
5 OKUL YÖNETİMİ VE YÖNETİM SÜREÇLERİNİ ANLATMA Tartışma, Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
6 SINIF KURALLARININ NASIL OLUŞTURABİLECEĞİNİ ÖĞRENCİLERLE TASARLAMA Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 ÖĞRENCİ İŞLERİNİN, İNSAN KAYNAKLARININ, EĞİTİM PROGRAMININ VE BÜTÇENİN YÖNETİMİ HAKKINDA YORUM YAPMA Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
8 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL TEMELLERİNİ AÇIKLAMA Grup Çalışması, Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Sınav ,
9 YÖNETİM VE SINIF YÖNETİMİ KAVRAMLARINI AÇIKLAMA Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
10 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİNİ SÖYLEME Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 SINIF İÇİ İLETİŞİMİN NASIL GERÇEKLEŞECEĞİNİ TARTIŞMA Tartışma, Sınav , Ödev,
12 OKULA TOPLUMSAL KATILIMIN ÖNEMİ VE YAPILABİLECEKLERİ ÖNERME Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI / MEB TEŞKİLAT GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU
2 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI / MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI
3 YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE KLASİK KURAMLAR YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE NEOKLASİK KURAMLAR
4 YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE MODERN KURAMLAR EĞİTİM VE OKUL YÖNETİMİ YÖNETİM SÜREÇLERİ
5 ÖĞRENCİ İŞLERİNİN YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ
6 EĞİTİM PROGRAMININ YÖNETİMİ DESTEK İŞLERİ VE BÜTÇENİN OKULA TOPLUMSAL KATILIM YÖNETİMİ
7 SINIF ORGANİZASYONUNU SAĞLAYARAK SINIF ORTAMINDA SINIF İÇİ İLETİŞİMİN OLUŞMASI VE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE YETERLİLİĞE SAHİP OLMA, SINIF ORGANİZASYONU
8 SINIF İLETİŞİM, SINIF ORTAMI VE GRUP ETKİLEŞİMİ
9 DİSİPLİN SINIF KURALLARI VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, ÖĞRENCİLERİ GÜDÜLEME
10 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYAL VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER, İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE YAKLAŞIMLAR
11 SINIF İÇİNDE ZAMAN YÖNETİMİ, OKULLARDA ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
12 OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ OLUŞTURMA, OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMA
13 SINIF YÖNETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
14 DEĞERLENDİRME
Resources
Course Notes SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARI 2007 SAKARYA
Course Resources ERDOĞAN, İrfan (2008), Eğitim ve Okul Yönetimi, Alfa Yayınları.
İLGAR, Lütfi(2005), Eğitim Yönetimi Okul Yönetimi Sınıf Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul.
BAŞARAN, İbrahim Ethem (2006), Türk Eğitim Sİstemi ve Okul Yönetimi, Ekinoks Yayınları, Ankara.
KAYA,ZEKİ(2006)SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
KÜÇÜKAHMET, LEYLA(2006) SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A
ŞİŞMAN,MEHMET(2006)SINIF YÖNETİMİ TEORİ VE UYGULAMA ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
ERDEM,MÜNİRE(2005) SINIF YÖNETİMİ İSTANBUL EPSİLON YAYINCILIK
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 6 6
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 7