Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Psikoloji DAO 451 7 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr.  Ayşe ŞENTEPE

Course Category
Course Objective

Sosyal Psikolojinin Kavram ve Problemlerini ve alandaki yeni gelişmeleri öğrenciye tanıtmak.

Course Content

Psiko-sosyal ortamların insan davranış ve tutumlarına nasıl etki ettiğini incelemek bu dersin temel içeriğini oluşturmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal psikolojinin temel kavramlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sosyal psikolojinin tanımını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Sosyal psikolojinin metodunu kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Sosyal psikolojide dini davranışları inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Sosyal psikolojinin diğer bilimlerle olan ilişkilerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Tutum ve davranış konularını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Bireyin topluma uyum sürecini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Tutum ve davranış ölçeklerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal psikoloji nedir?
2 Sosyal psikolojinin metodu
3 Türkiyede sosyal psikoloji.
4 Tutum nedir?
5 Tutum ve davranış
6 Tutumların ölçülmesi
7 Likert ölçekleri
8 Thurstone ölçekleri; Guttman ölçekleri.
9 Sosyal etki ve sosyal uyum
10 İletişim ve propaganda
11 Liderlik.
12 Sosyalleşme.
13 Kültür ve kişilik.
14 Kültür ve kişilik değişmeleri
Resources
Course Notes <p>Kağıt&ccedil;ıbaşı, &Ccedil;. (1989) İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Yayınları.</p>
Course Resources

Güngör, Erol (1999), Sosyal Psikoloji; Şerif, Muzaffer (1996), Sosyal Psikolojiye Giriş I-II, Sosyal Yayınlar, İstanbul.

Bilgiseven, Amiran Kurtkan (1982) Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul: Filiz Kitabevi.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 8 8
Final 1 5 5
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5